» Strona główna » 3 października 2019 roku w naszej Akademii odbyła się 26. uroczysta inauguracja roku akademickiego.
04.10.2019
News

3 października 2019 roku w naszej Akademii odbyła się 26. uroczysta inauguracja roku akademickiego.


Swoją obecnością zaszczycili nas rektorzy polskich uczelni, profesor Sebastian Skuza Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Minister, Mirosław Sanek Zastępca Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a także ambasadorowie i przedstawiciele polskiego środowiska biznesowego.

Prezydent ALK, prof. Andrzej Koźmiński wręcza Lwy Koźmińskiego


Gościem specjalnym był też pan profesor Witold Kieżun, nasz wykładowca, profesor nauk ekonomicznych, teoretyk zarządzania, prakseolog i uczestnik powstania warszawskiego.

Władze uczelni podczas inauguracji


W swoim przemówieniu Jego Magnificencja, pan profesor Witold Bielecki, podsumował miniony rok
w następujący sposób:

„Zacznę od przytoczenia kilku liczb. Nie należą one do klasy Big Data, ale sadzę, że warto zapoznać się z nimi. Pozwolą one przybliżyć Państwu aktualny obraz naszej uczelni.
W ALK na wszystkich formach studiów (łącznie z doktorskimi) uczy się prawie 9 tysięcy studentów.
W tym roku mieliśmy rekordową rekrutację. Przyjęliśmy łącznie 2800 studentów na studia dyplomowe i 1800 słuchaczy na studia podyplomowe.
Na studia anglojęzyczne przyjęliśmy 350, a na polskojęzyczne 170 obcokrajowców. Są to ludzie z 80 krajów
z całego świata. Dominują Ukraińcy, Hindusi, Turcy, Białorusini, Niemcy i Francuzi.
W minionym roku akademickim, w ramach wymiany międzynarodowej, przyjechało do nas 324 studentów, a wyjechało 226.
52 naszych studentów wyjechało na zagraniczne międzynarodowe praktyki. Powiększamy sieć szkół międzynarodowych z którymi dajemy tzw. podwójny dyplom Double diploma w dyscyplinach zarządzanie oraz finanse i rachunkowość. Mamy ich obecnie 9, między innymi z takimi uniwersytetami jak: ESCP Europe, Lancaster University, Skema czy Aston Business School. W roku akademickim 2018/2019 Biuro Projektów pozyskało finansowanie i realizowało, we współpracy z innymi komórkami uczelni, 14 projektów o łącznej wartości ponad 34,2 mln złotych.
Z kolei Biuro Organizacji Badań Naukowych realizuje aktualnie 41 projektów na łączna kwotę ponad 10 mln złotych.
W minionym roku zorganizowaliśmy 93 konferencje, seminaria i warsztaty, w których uczestniczyło łącznie ponad 6 i pół tysiąca osób. Było w tym 9 dużych konferencji międzynarodowych, z których wymienię dwie: doroczne EFMD i ISAGA. Ta ostatnia była celebrującą 50-lecie tej organizacji.
Przytoczyłem tych kilkanaście liczb, ponieważ ich wielość i wielkość dają wyobrażenie o akademickości naszej uczelni.
Jak Państwo wiecie, jesteśmy klasyfikowani przez „Perspektywy” w czołówce uczelni ekonomicznych w kraju,
a od początku naszego istnienia plasujemy się na pierwszym miejscu wśród uczelni niepublicznych”.

Wszystkim naszym studentom, zarówno nowym, jak i kontynuującym studia życzymy dużo zapału
do nauki i wytrwałości w zdobywaniu wiedzy. Rok akademicki 2019/2020 jest oficjalnie otwarty!

 

Rektor ALK, prof. Witold Bielecki

Przemówienie Prezydenta ALK prof. Andrzeja K. Koźmińskiego

Przemówienie Rektora ALK prof. Witolda K. Bieleckiego

List Wiceprezesa Rady Ministrów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina

Listy gratulacyjne z innych uczelni

 Studenci pierwszego roku ALK podczas składania przysięgi