» Kolegium Prawa » 5 Międzynarodowa Konferencja Wspierania Kombatantów Misji Pokojowych ONZ w Koźmińskim
11.10.2006
News

5 Międzynarodowa Konferencja Wspierania Kombatantów Misji Pokojowych ONZ w Koźmińskim

25 października o godzinie 16:30 w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego przy ul. Jagiellońskiej 59 w Warszawie odbędzie się forum dyskusyjne, w którym uczestniczyć będą polscy kombatanci misji pokojowych ONZ, studenci i pracownicy naukowi uczelni oraz delegaci konferencji.

 

25 października o godzinie 16:30 w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego przy ul. Jagiellońskiej 59 w Warszawie odbędzie się forum dyskusyjne, w którym uczestniczyć będą polscy kombatanci misji pokojowych ONZ, studenci i pracownicy naukowi uczelni oraz delegaci konferencji.

 

W debacie wezmą udział:

Jego Magnificencja Rektor Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania, prof. Andrzej Koźmiński,

Dziekan Kolegium Prawa WSPiZ, prof. Jolanta Jabłońska-Bonca,

gen. Bolesław Izydorczyk- wielokrotny dowódca międzynarodowych sił pokojowych.

 

Studenci wraz z delegatami omawiają zagadnienia prawne, społeczne i etyczne związane z uczestnictwem w misjach pokojowych ONZ.

Warsztaty ze studentami prawa są jednym z przykładów współpracy środowisk kombatanckich z  akademickimi.