» Strona główna » ALK wśród czterech polskich sukcesów opartych na wiedzy
23.04.2010
News

ALK wśród czterech polskich sukcesów opartych na wiedzy

20 kwietnia 2010 odbyła się w Warszawie konferencja naukowa „Polskie sukcesy oparte na wiedzy”. Podczas debaty zaprezentowane zostały cztery spektakularne przykłady polskich osiągnięć, a wśród nich była nasza uczelnia, jako szkoła, która kolejno zdobywała uprawnienia, prestiżowe akredytacje i znakomitą pozycję w rankingach

20 kwietnia 2010 odbyła się w Warszawie konferencja naukowa „Polskie sukcesy oparte na wiedzy”. Podczas debaty zaprezentowane zostały cztery spektakularne przykłady polskich osiągnięć, a wśród nich była nasza uczelnia, jako szkoła, która kolejno zdobywała uprawnienia, prestiżowe akredytacje i znakomitą pozycję w rankingach. Uczelnia znalazła się w towarzystwie takich przykładów sukcesów jak: informatycy z Uniwersytetu Warszawskiego, prof. Lech Gradoń z Politechniki Warszawskiej, twórca m.in. filtru silnikowego, oraz firma Asseco.

 
W konferencji wzięli udział naukowcy i praktycy rozwoju innowacyjnego. Głos w debacie zabrali m.in. przedstawiciele naszej uczelni - prof. Andrzej Koźmiński i prof. Adam Noga, a także prof. Jan Madey i prof. Krzysztof Diks z UW, prof. Władysław Wieczorek – prorektor PW, prof. Marek Ratajczak ze Stowarzyszenia Edukacji Menedżerskiej Forum, prof. Marek Hołyński – prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego, dr Alicja Adamczak – prezes Urzędu Patentowego RP.

 

Konferencję zorganizowały: Fundacja Edukacyjna Perspektywy, Deloitte, Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii oraz Pentor Research International. Honorowy patronat objął prof. Jerzy Buzek - przewodniczący Parlamentu Europejskiego.

 

 

Informacja prasowa Deloitte i Perspektyw