» Strona główna » ALK zwyciężyła w konkursie LUMEN 2017 na najlepiej zarządzane projekty realizowane w polskich uczelniach - w kategorii "Współpraca - kształtowanie relacji z interesariuszami uczelni: studentami, pracodawcami, partnerami naukowymi, społecznością lokalną”.
16.11.2017
News

ALK zwyciężyła w konkursie LUMEN 2017 na najlepiej zarządzane projekty realizowane w polskich uczelniach - w kategorii "Współpraca - kształtowanie relacji z interesariuszami uczelni: studentami, pracodawcami, partnerami naukowymi, społecznością lokalną”.

Nagrodzony projekt to „International Networking Staff Week”, realizowany przez Biuro Współpracy z Zagranicą ALK.

International Networking Staff Week jest tradycyjnym, odbywającym się corocznie w naszej Akademii spotkaniem pracowników uczelni z całego świata. W zeszłym roku akademickim aż 80% uczestników wydarzenia przyjechało spoza Europy.

Celem projektu jest wymiana dobrych doświadczeń i najlepszych praktyk pomiędzy uczelniami oraz integracja globalnej społeczności akademickiej. Rezultatem spotkania jest też rozszerzenie współpracy międzynarodowej zarówno w sferze naukowo-dydaktycznej, jak i administracyjnej.

Strona Biura Współpracy z Zagranicą ALK na FB

Więcej o konkursie LUMEN 2017

Na zdjęciu od lewej: dr Izabela Gontarek, reprezentująca Bank Zachodni, partnera kategorii, prof. Grzegorz Mazurek, Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą ALK i Valentyna Gumińska, Dyrektor Biura Współpracy z Zagranicą ALK

Zdjęcia ze strony FB projektu Lumen