» Strona główna » Ambasador Francji Pierre Lévy wygłosił wykład na temat wpływu Polski i Francji na zjawisko konwergencji w Unii Europejskiej, a następnie spotkał się ze studentami Akademii Leona Koźmińskiego, w tym z licznym gronem studentów z Francji.
16.04.2019
News

Ambasador Francji Pierre Lévy wygłosił wykład na temat wpływu Polski i Francji na zjawisko konwergencji w Unii Europejskiej, a następnie spotkał się ze studentami Akademii Leona Koźmińskiego, w tym z licznym gronem studentów z Francji.

Ambasador Lévy przypomniał trzy etapy tworzenia Unii Europejskiej, którym symbolicznie można przypisać hasła: nigdy więcej wojny, powrót demokracji i globalizacja. Ten ostatni etap, globalizacja, przebiega równolegle w wyłanianiem się modelu społecznego opartego na wspólnej, europejskiej tożsamości. Na procesy te nakładają się dwa megatrendy o odmiennych wektorach. Pierwszy jest wolnościowo-liberalny, ze swobodą wypowiedzi
i nieskrępowanym przepływem informacji za pośrednictwem Internetu, którego efektem jest właśnie globalizacja, a drugi – konserwatywny – z powrotem do klasycznych konfliktów wynikających z geopolityki, uwarunkowań religijnych i historycznych, akcentujący kryzys cywilizacji zachodniej, którego owocem jest populizm.

Ambasador Lévy wspomniał również o stratyfikacji społeczeństw XXI wieku, które tworzą ludzie skądkolwiek, zazwyczaj otwarci na świat, oraz ludzie z konkretnych miejsc, posiadający silnie zakorzenioną identyfikację
z ziemią i swoim pochodzeniem. Kolejna metafora, której użył Pierre Lévy w odniesieniu do społeczeństw będących beneficjentami globalizacji, to ich podział na rozczarowanych przegranych (disappointed losers)
i sfrustrowanych zwycięzców (frustrated winners). Ci pierwsi nic na globalizacji nie zyskali, może nawet stracili, zaś drudzy, choć są jej beneficjentami, to nie do końca są usatysfakcjonowani z tempa zmian i z ich efektów.

Zapytany przez studentów o pozycję Rosji w jednoczącej się Europie ambasador Francji stwierdził,
że nie będzie mowy o bezpieczeństwie na naszym kontynencie bez Rosji lub przeciwko Rosji,
bowiem jest to potęga nuklearna i dobrze, że Rosja jest członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ. Rosji nie można ignorować i właśnie dlatego Francja utrzymuje swoje wojska w krajach bałtyckich.

Pierre Lévy podczas pobytu w ALK podkreślił także dobre relacje naszej uczelni z francuskimi szkołami wyższymi, zwłaszcza z naszym partnerem strategicznym ESCP Europe, którą sam ukończył.
ALK wspólnie z uczelniami francuskimi prowadzi kilka programów typu double degree. Osoby z wysoką średnią ocen, zakwalifikowane do tych programów studiują rok we francuskiej uczelni partnerskiej i w efekcie uzyskują
dwa dyplomy. Akademia Leona Koźmińskiego bierze udział w najnowszym projekcie edukacyjnym UE
i wraz z ESCP stara się o pozycję uniwersytetu europejskiego.