» Super Kategoria » Ciekawe zwroty w j. angielskim czyli słów kilka o metaforach biznesowych.
16.07.2019
News

Ciekawe zwroty w j. angielskim czyli słów kilka o metaforach biznesowych.

Metafory są ważnym narzędziem wyrażania myśli i opisywania rzeczywistości w komunikacji biznesowej. Dodają językowi kolorytu, pobudzają wyobraźnię i wzmacniają przekaz – opowiada dr Elżbieta Jendrych, kierownik studiów podyplomowych Business Studies in English w Akademii Leona Koźmińskiego.

Metafory są zależne od kultury i typu mentalności. W kulturze zachodniej Europy czy Ameryki Północnej biznes to walka i konkurencja, zaś w Azji to przede wszystkim zaufanie i pielęgnowanie dobrych relacji z partnerami. Oto przykłady metafor walki: advertising campaign – kampania reklamowa, price war – wojna cenowa.

W naszym obszarze kulturowym biały to kolor aniołów, kolor niewinności, natomiast czarny to kolor diabła, kolor zła. Stąd black Friday – czarny piątek lub black market – czarny rynek. Natomiast dla Japończyków biały to kolor żałoby.

Procesy i zjawiska biznesowe są często opisywane przy pomocy metafor związanych z organizmem ludzkim i medycyną, takich jak np.: healthy economy – zdrowa gospodarka, product lifecycle – cykl życia produktu, cash injection – zastrzyk gotówki, cut prices to the bonemaksymalnie ciąć ceny czy money in circulation – pieniądz w obiegu.

Organizacje biznesowe są przedstawiane jako organizmy (wewnętrznie), np. new blood – świeża krew czyli nowi pracownicy oraz (zewnętrznie) jako wojownicy, np. win a new market – zdobyć nowy rynek, fight for customers – walczyć o klientów.

Jeszcze inna grupa metafor biznesowych to metafory związane ze zwierzętami, np. cash cow – dojna krowa czyli produkt przynoszący największe zyski producentowi czy rat race – wyścig szczurów.

Jednak nie wszystkie metafory angielskie są tak oczywiste dla nas, Polaków. Oto przykłady:

flat tax – podatek liniowy

tax fiddler – osoba uchylająca się od płacenia podatków

shell company – firma „przykrywka”

bogus company/catch-and-go company – firma „krzak”

red herring – wstępny prospekt emisyjny

elevator pitch – trzyminutowa prezentacja koncepcji biznesowej potencjalnemu inwestorowi

cut-throat competition – ostra konkurencja

grapevine/jungle telegraph – nieoficjalny przepływ informacji w firmie

shoestring budget – ograniczony budżet

be in the red – mieć debet

red tape – biurokracja

blue chips – akcje najlepiej prosperujących i stabilnych spółek

cook the books – stosować „księgowość kreatywną”

twilight zone – szara strefa

tax haven – raj podatkowy (dosłownie: mały port podatkowy, przystań podatkowa)

bottleneck – „wąskie gardło” w procesie produkcji

homeshoring – sprowadzanie produkcji na powrót do kraju

on the house – na koszt firmy

golden handshake – wysoka odprawa

Slogany reklamowe często wykorzystują metafory, dzięki czemu potencjalni klienci łatwiej zapamiętują te slogany i pozytywnie nastawiają się do marki. Innymi słowy, dobrze użyte metafory to większe zyski dla organizacji. Oto przykłady metafor zastosowanych w sloganach:

Digital DNA – Motorola

Success. It’s a mind game – Tag Heuer

American by birth. Rebel by choice – Harley Davidson

Simply clever – Skoda

In touch with tomorrow – Toshiba.

 

Autorką tekstu jest dr Elżbieta Jendrych - doktor nauk humanistycznych w zakresie lingwistyki z wieloletnim doświadczeniem w nauczaniu Business English, English for Banking and Finance oraz Business Skills. Od 1995 jest roku związana z Akademią Leona Koźmińskiego, gdzie pełni funkcje Dyrektora Centrum Języków Obcych oraz Kierownika Centrum Certyfikacji Językowej TOLES.

Od lat uczy zarówno nauczycieli j. angielskiego jak i menedżerów na studiach podyplomowych Business Studies in English .