» Strona główna » Digital Experts Club został partnerem ALK. Dzięki temu grupa 100 ekspertów dostarczy studentom zarządzania w wirtualnym środowisku oraz zakresu Digital Marketing w ramach studiów Master in Management praktyczną wiedzę z obszaru digital.
24.09.2020
News

Digital Experts Club został partnerem ALK. Dzięki temu grupa 100 ekspertów dostarczy studentom zarządzania w wirtualnym środowisku oraz zakresu Digital Marketing w ramach studiów Master in Management praktyczną wiedzę z obszaru digital.

„Partnerstwo z ALK jako wiodącą uczelnią biznesową w Polsce i CEE jest dla nas odpowiedzią na głęboką potrzebę łączenia świata akademickiego ze światem biznesu. Wspólne projekty, realizowane z ekspertami Digital Experts Club, dają studentom możliwość zmierzenia się z prawdziwymi wyzwaniami biznesowymi, utwierdzenia się w decyzjach dotyczących kierunków rozwoju zawodowego, networkingu i szansę na znalezienie wymarzonej pracy. Współpraca ALK i DEC to możliwość poznania przez studentów grona ponad 100 ekspertów, reprezentujących wysoki szczebel z branży digital. Wierzymy, że zacieśniona współpraca rynku edukacyjnego z praktykami biznesu, pozwoli na budowanie pokolenia kompetentnych specjalistów i liderów digital jutra” – powiedział Tomasz Lis z Digital Experts Club.

„Współpraca ze światem biznesu jest kluczowym elementem strategii rozwoju marketingowych kierunków studiów. Zasilenie doświadczeniem i wiedzą ekspertów Digital Experts Club zajęć z przedmiotów konsultingowych będzie stanowiło znaczącą wartość dodaną dla studentów, którzy cenią praktyczną wiedzę i możliwość nawiązania kontaktów z przedsiębiorcami także z myślą o budowaniu swojej ścieżki kariery w obszarze digitalu. Istotnym aspektem współpracy jest również członkostwo przedstawiciela Digital Experts Club w Radzie Marketingu i Transformacji Cyfrowej, której celem jest proponowanie i opiniowanie zmian w programach studiów, ewaluacja efektów kształcenia programu oraz monitorowanie treści i form kształcenia pod względem ich zgodności z potrzebami współczesnych przedsiębiorstw” – powiedziała Dagmara Plata-Alf, Przewodnicząca Rady Marketingu i Transformacji Cyfrowej oraz liderka kierunków zarządzanie w wirtualnym środowisku oraz Digital Marketing.

 „Synergia edukacji i biznesu to paliwo dla dalszego rozwoju sektora digital w Polsce, który jako Digital Experts Club aktywnie rozwijamy i wspieramy od 2 lat. Jedną z głównych idei powstania naszego klubu było łączenie ludzi. Wiemy, że to wtedy mają okazję budować się prawdziwe relacje, a w ślad za nimi idąca wymiana wiedzy i doświadczeń. Biznes potrzebuje specjalistów, zapewniających dalsze tempo rozwoju technologii i narzędzi dla organizacji, które coraz bardziej koncentrującą się na obszarze digital. Wierzymy, że nasza współpraca to prawdziwa synergia, dzięki której studenci mogą poznać managerów biznesu, sprawdzić w praktyce swoje kompetencje i zbudować optymalną ścieżkę kariery na przyszłość” – dodaje Mikołaj Zygmański z Digital Experts Club.

 Digital Experts Club to grupa ponad 100 wybitnych ekspertów w obszarze digital, którzy współtworzą organizację mającą na celu wymianę wiedzy i doświadczeń o aktualnym stanie rynku. Jako partnerzy merytoryczni będą dostarczać studentom kierunków zarządzenie w wirtualnym środowisku oraz zakresu Digital Marketing w ramach studiów Master in Management praktyczną wiedzę z obszaru doradztwa w zakresie transformacji cyfrowej oraz ecommerce.