» Strona główna » Finał kolejnego etapu projektu "Warszawa stolicą ambitnego biznesu"
17.09.2010
News

Finał kolejnego etapu projektu "Warszawa stolicą ambitnego biznesu"

16 września 2010 w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych prof. Witold Bielecki oraz Prezydent m.st. Warszawy, Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz uroczyście wręczyli czeki promocyjne uczestnikom projektu „Warszawa stolicą ambitnego biznesu”. Środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości w wysokości do 40 tys. zł przyznano 72 osobom. Wybrano je na podstawie wyników konkursu na najlepszy biznesplan.

Projekt „Warszawa stolicą ambitnego biznesu” realizowany jest w partnerstwie z Urzędem Miasta Stołecznego Warszawa. Finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach PO KL, Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”. Celem projektu jest promocja przedsiębiorczości oraz rozwój ambitnej przedsiębiorczości i samozatrudnienia wśród mieszkańców Warszawy.


Opiekunem merytorycznym projektu jest prof. dr hab. Jerzy Cieślik, który specjalizuje się w dziedzinie ambitnych form przedsiębiorczości i jest uznanym autorytetem w tej dziedzinie. Jest autorem podręcznika "Przedsiębiorczość dla ambitnych. Jak uruchomić własny biznes".


Do zadań Akademii Leona Koźmińskiego należała realizacja szkoleń oraz doradztwa indywidualnego i grupowego dla uczestników projektu.