» Współpraca międzynarodowa » Firmy Goldman Sachs, Microsoft, MicroStrategy i Accenture zostały partnerami merytorycznymi naszej specjalności Big Data Analysis, która prowadzona jest w ramach programu Master in Finance and Accounting i jest współfinansowana ze środków UE.
27.06.2018
News

Firmy Goldman Sachs, Microsoft, MicroStrategy i Accenture zostały partnerami merytorycznymi naszej specjalności Big Data Analysis, która prowadzona jest w ramach programu Master in Finance and Accounting i jest współfinansowana ze środków UE.

 

Studenci specjalności Big Data Analysis będą zdobywać praktyczną wiedzę do wykorzystania w świecie biznesu od specjalistów z renomowanych globalnych firm:

  • Goldman Sachs
  • Microsoft
  • MicroStrategy
  • Accenture

Partnerstwa te nie tylko gwarantują wysoką jakość programu, ale również oferują studentom możliwość podjęcia praktyk.

Z punktu widzenia uczelni jest to kluczowe, by absolwenci posiadali  zarówno wiedzę teoretyczną, jak i praktyczne umiejętności, dlatego każdy student będzie pod specjalną opieką mentora z jednej z powyższych firm. Będzie realizował z nim projekty, które partner wykorzysta w prowadzeniu własnych działań biznesowych.