» Kolegium Prawa » „Jurysdykcja Trybunału Sprawiedliwości WE do orzekania w trybie prejudycjalnym w III filarze UE. Znaczenie dla Polski”.
20.04.2007
News

„Jurysdykcja Trybunału Sprawiedliwości WE do orzekania w trybie prejudycjalnym w III filarze UE. Znaczenie dla Polski”.

Konferencja odbyła się w dniu 19 kwietnia br. z inicjatywy Katedry Prawa Międzynarodowego i Prawa UE Kolegium Prawa WSPiZ im. L. Koźmińskiego oraz Katedry Prawa Europejskiego SGH.

Konferencja odbyła się w dniu 19 kwietnia br. z inicjatywy Katedry Prawa Międzynarodowego i Prawa UE Kolegium Prawa WSPiZ im. L. Koźmińskiego oraz Katedry Prawa Europejskiego SGH. Uczestniczyło w niej grono wybitnych ekspertów z agend rządowych i różnych krajowych ośrodków akademickich.

Dyskusja poprzedzona została trzema zwięzłymi referatami dotyczącymi:

     

  • Aspektów prawnych jurysdykcji ETS do orzekania w trybie prejudycjalnym w III filarze na podstawie art. 35 TUE (dr Agnieszka Grzelak);
  • Znaczenia jurysdykcji ETS do orzekania w trybie prejudycjalnym w III filarze UE dla umocnienia ochrony praw jednostki (dr Anastazja Gajda);
  • Prace w Polsce nad uznaniem jurysdykcji ETS do orzekania w trybie prejudycjalnym w III filarze UE (mgr Tomasz Ostropolski).
  •  

Konkluzje wynikające z referatów oraz z dyskusji zostały ujęte w formie rekomendacji przez prof. Jana Barcza. Zasadnicza rekomendacja określa konieczność jak najszybszego uznania przez Polskę jurysdykcji ETS do orzekania w trybie prejudycjalnym w III filarze UE, a tym samym umożliwienia polskim sądom kierowania pytań prawnych w tym trybie do ETS. Miałoby to istotne znaczenie m.in. dla umocnienia praw jednostki.