» MBA » Każdy, kto do 30 czerwca 2020 r. zapisze się na studia MBA lub podyplomowe, dostarczy nam komplet dokumentów i uiści opłatę wpisową/za postępowanie rekrutacyjne otrzyma rabat 500 zł na studia podyplomowe lub 1000 zł na studia MBA.
18.05.2020
News

Każdy, kto do 30 czerwca 2020 r. zapisze się na studia MBA lub podyplomowe, dostarczy nam komplet dokumentów i uiści opłatę wpisową/za postępowanie rekrutacyjne otrzyma rabat 500 zł na studia podyplomowe lub 1000 zł na studia MBA.

Wypełniając formularz w polu „kod rabatowy” wystarczy wpisać: EarlyBird.

Rabat łączy się ze zniżką dla absolwentów i zniżką za jednorazową płatność.
Zapraszamy na stronę z naszą ofertą studiów.

STUDIA MBA

STUDIA PODYPLOMOWE


*Promocja dotyczy kierunków studiów podyplomowych i MBA rozpoczynających się w październiku 2020 r.
 

REGULAMIN PROMOCJI „EARLY BIRD" – tylko do 30 czerwca 2020 r.
Promocja „Early Bird” obowiązuje na studia Executive MBA, MBA Finanse, MBA IT, MBA dla inżynierów, MBA Logistyka i łańcuch dostaw oraz na wszystkie kierunki studiów podyplomowych do dnia 30.06.2020 r.

W celu skorzystania z promocji „Early Bird” należy zarejestrować się na studia (tj. wypełnić formularz online dostępny na stronie danego kierunku, wpłacić opłatę wpisową/za postępowanie kwalifikacyjne i dostarczyć komplet dokumentów w terminie 30.06.2020).

W formularzu zgłoszeniowym w polu „kod rabatowy” należy wpisać kod: EarlyBird.

Rabat zostanie naliczony od kwoty „opłata za studia” pod warunkiem uruchomienia kierunku w semestrze zimowym 2020/2021 oraz w przypadku MBA – pozytywnego wyniku postępowania kwalifikacyjnego na studia.

Rabat nie dotyczy opłaty za postępowanie kwalifikacyjne.

Rabat łączy się ze zniżką absolwencką lub zniżką za jednorazową płatność.