» Kolegium prawa Konferencje » Konferencja „Zwalczanie nieprawidłowości na szkodę interesów finansowych Unii Europejskiej – aspekty administracyjno-
29.03.2011
News

Konferencja „Zwalczanie nieprawidłowości na szkodę interesów finansowych Unii Europejskiej – aspekty administracyjno-

i karnoprawne" odbędzie się w dniach 14-16 kwietnia 2011 r. w Warszawie. Organizatorami konferencji są Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego i Towarzystwo Badawcze Prawa Europejskiego we współpracy z OLAF. W konferencji weźmie udział ok. 120 osób: z Polski (praktycy, w tym głównie pracownicy urzędów kontroli skarbowej, prokuratorzy, policjanci i naukowcy) oraz liczni goście zagraniczni.

Konferencja poświęcona tematowi „Zwalczanie nieprawidłowości na szkodę interesów finansowych Unii Europejskiej – aspekty administracyjno- i karnoprawne” odbędzie się w dniach 14-16 kwietnia 2011 r. w Warszawie.


Konferencja organizowana jest przez Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz Towarzystwo Badawcze Prawa Europejskiego we współpracy z OLAF.

 

Towarzystwo Badawcze Prawa Europejskiego powstało w 1996 roku. Zrzesza ono prawników zainteresowanych szeroko pojętą tematyką prawa karnego Unii Europejskiej. Obecnym Przewodniczącym Towarzystwa jest dr hab. Lech K. Paprzycki, Prezes Izby Karnej Sądu Najwyższego i profesor Akademii Leona Koźmińskiego.

 

Konferencja będzie poświęcona analizie teoretycznych i praktycznych problemów związanych ze ściganiem czynów wymierzonych przeciwko interesom finansowym UE za pomocą instrumentarium zarówno prawa administracyjnego, jak i karnego. Ma stanowić okazję do refleksji i wymiany doświadczeń w zakresie współpracy administracyjnej w wymiarze horyzontalnym i wertykalnym w sprawach o czyny godzące w interesy finansowe UE, znaczenia audytu w takich sprawach, roli prawa karnego, a także interakcji między postępowaniami administracyjnymi a karnymi prowadzonymi w takich sprawach.

 

W konferencji weźmie udział ok. 120 osób: z Polski (praktycy, w tym głównie pracownicy urzędów kontroli skarbowej, prokuratorzy, policjanci i naukowcy) oraz liczni goście zagraniczni (reprezentujący analogiczne stowarzyszenia prawników z innych państw członkowskich UE oraz przedstawiciele instytucji europejskich).