» Kolegium Prawa » Konkursy prawnicze dla studentów Akademii Leona Koźmińskiego
20.10.2009
News

Konkursy prawnicze dla studentów Akademii Leona Koźmińskiego

Poniżej przedstawiamy Państwu ofertę konkursów prawniczych, oferowanych dla Studentów Akademii Leona Koźmińskiego. Konkursy organizowane są przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA

Szanowni Studenci!<o:p></o:p>

 <o:p></o:p>

Zachęcamy Państwa do uczestnictwa w konkursach prawniczych.<o:p></o:p>

Poniżej zamieszczamy listę konkursów, w których mogą Państwo wziąć udział.<o:p></o:p>

Na bieżąco aktualizowane będą terminy, w których należy zgłosić chęć uczestnictwa w poszczególnych konkursach.<o:p></o:p>

 <o:p></o:p>

Wszelkie pytania dotyczące konkursów prawniczych mogą Państwo przesyłać na adres: amaziarz@kozminski.edu.pl <o:p></o:p>

jkielin@wspiz.edu.pl<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

<o:p> </o:p>

Drodzy Studenci!<o:p></o:p>

W imieniu Organizatorów, Grupy Lokalnej ELSA Warszawa, chcielibyśmy zaprosić studentów prawa do wzięcia udziału w XIII Ogólnopolskim Konkursie na Glosę do Orzeczeń Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego.<o:p></o:p>

Konkurs ten polega na napisaniu glosy do orzeczenia Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego z następujących dziedzin prawa: administracyjnego, cywilnego, finansowego, karnego i konstytucyjnego. Uczestnik, który ukończył I rok studiów, wybiera jedno orzeczenie i opracowuje do niego glosę.<o:p></o:p>

Celem Ogólnopolskiego Konkursu na Glosę jest stworzenie studentom prawa możliwości nabycia umiejętności w pisaniu uzasadnień do orzeczeń sądowych, a także rozwinięcie aktywności naukowej oraz sztuki argumentacji i obrony własnego stanowiska. Konkurs stwarza także doskonałą możliwość poszerzenia wiedzy z wybranej dziedziny prawa.<o:p></o:p>

Nadesłane przez uczestników prace są oceniane przez Jury składające się z wybitnych autorytetów prawniczych. Jury wybiera Zwycięzcę oraz laureatów Konkursu. Podczas uroczystego finału Konkursu następuje wręczenie atrakcyjnych nagród laureatom. Dodatkową nagrodą może być możliwość opublikowania nagrodzonych prac w prasie prawniczej. W tym roku Finał odbędzie się 17 grudnia o godzinie 16:00 w siedzibie Sądu Najwyższego.<o:p></o:p>

Zapraszamy!                                                                                                                    <o:p></o:p>

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:<o:p></o:p>

amaziarz@kozminski.edu.pl <o:p></o:p>

jkielin@wspiz.edu.pl<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

<o:p> </o:p>

Kancelaria Radców Prawnych MERSKI we współpracy z Monitorem Prawniczym już po raz szósty organizuje Konkurs na glosę do orzecznictwa Sądu Najwyższego z zakresu prawa pracy. Konkurs adresowany jest do studentów i absolwentów prawa oraz aplikantów. <o:p></o:p>

W Komisji Oceniającej Konkursu zasiadają zarówno praktycy - radcowie prawni, sędziowie, jak i przedstawiciele nauki prawa, co powoduje, iż nadsyłane glosy oceniane są kompleksowo, zarówno z punktu widzenia umiejętności praktycznego rozstrzygnięcia problemu, jak i teoretycznego uzasadnienia swoich racji. W tym roku zaproszenie do Komisji Oceniającej Konkursu zaproszenie przyjęli m.in.: Sędzia Sądu Okręgowego w Poznaniu Wiesława Stachowiak (Przewodnicząca VI Wydziału Pracy) oraz dr Daniel Eryk Lach (Katedra Prawa Pracy i Prawa Socjalnego UAM w Poznaniu).<o:p></o:p>

Termin nadsyłania glos: 15.1.2010 r.<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

Nagrodą Główną w Konkursie jest:<o:p></o:p>

– miesięczna praktyka w Kancelarii,<o:p></o:p>

– markowy komputer przenośny<o:p></o:p>

oraz <o:p></o:p>

– publikacje wydawnictwa C.H. Beck poruszające problematykę prawa pracy<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

Zwycięska glosa oraz glosy wyróżnione zostaną ponadto opublikowane w Monitorze Prawniczym.<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

<o:p> </o:p>

<o:p> </o:p>

<o:p> </o:p>

<o:p> </o:p>

Konkursy organizowane są przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA<o:p></o:p>

 <o:p></o:p>

1. OGÓLNOPOLSKI KONKURS KRASOMÓWCZY<o:p></o:p>

Uczestnictwo w Konkursie polega na wygłoszeniu 10 minutowej mowy kończącej postępowanie przed sądem pierwszej instancji. Podstawy wystąpień uczestników stanowią kazusy z prawa karnego, cywilnego oraz administracyjnego przygotowane na podstawie spraw sądowych. Każdej ze stron przysługuje prawo do 3 minutowej repliki. Wystąpienia uczestników są oceniane przez Jury, a zwycięzcy Lokalnych Konkursów Krasomówczych awansują do Finału Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego, podczas którego obowiązują takie same zasady jak w trakcie eliminacji lokalnych.<o:p></o:p>

________________<o:p></o:p>

 <o:p></o:p>

2. KONKURS NA NAJLEPSZEGO STUDENTA PRAWA "PRIMUS IN PRIMIS"<o:p></o:p>

Konkurs na Najlepszego Studenta Prawa Primus In Primis jest organizowany od sześciu lat przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland. Tematyka konkursu obejmuje prawo i procedurę cywilną, prawo handlowe, podatkowe oraz prawo i procedurę administracyjną. Konkurs składa się z dwóch etapów: pisemnych eliminacji, które odbywają się na 15 polskich wydziałach prawa, w trakcie których uczestnicy rozwiązują test składający się z 40 pytań oraz finał, odbywający się w Warszawie, w trakcie którego finaliści odpowiadają na pytania przed jury, złożonym ze znamienitych przedstawicieli teorii i praktyki prawa.<o:p></o:p>

________________<o:p></o:p>

3. KONKURS „VERBA LEGIS”. SZANSA DLA STUDENTÓW WŁADAJĄCYCH JĘZYKIEM ANGIELSKIM<o:p></o:p>

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland organizują Ogólnopolskie Konkursu na Esej Prawniczy w Języku Angielskim "Verba Legis". Mogą w nim wziąć udział studenci IV i V roku wydziałów prawa i administracji uczelni państwowych i prywatnych z całej Polski. Uczestnictwo w konkursie polega na napisaniu eseju w języku angielskim.<o:p></o:p>

________________<o:p></o:p>

 <o:p></o:p>

4. OGÓLNOPOLSKI KONKURS NA GLOSĘ DO ORZECZENIA SĄDU NAJWYŻSZEGO, TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO, NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO<o:p></o:p>

Przedmiotem zmagań są orzeczenia Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego (z dziedzin prawa: administracyjnego, cywilnego, finansowego, karnego i konstytucyjnego). Orzeczenia wraz z regulaminem Konkursu oraz materiałami promocyjnymi trafiają do każdej Grupy Lokalnej ELSA Poland, są opublikowane także na stronie internetowej Konkursu. Uczestnik wybiera jedno orzeczenie i na jego podstawie opracowuje doń glosę. Uczestnikami Konkursu mogą być studenci, którzy ukończyli I rok studiów.<o:p></o:p>

________________<o:p></o:p>

 <o:p></o:p>

5. OGÓLNOPOLSKI KONKURS NA PISMO PROCESOWE<o:p></o:p>

Zadanie konkursowe polega na sporządzeniu aktu oskarżenia lub pozwu do jednego z kazusów przedstawionych przez Grupę Lokalną ELSA Poland. Skupiony w dwóch Izbach Sąd Konkursowy, składający się z wybitnych osobistości polskiej palestry i nauki, ocenia nadesłane prace i wybiera zwycięzcę oraz pozostałych laureatów Konkursu. Konkurs wieńczy uroczysty finał, podczas którego są ogłaszane wyniki, a zwycięzca i laureaci odbierają nagrody. Uczestnikiem Konkursu może być student prawa, który ukończył pierwszy rok studiów.<o:p></o:p>

________________<o:p></o:p>

 <o:p></o:p>

6. OGÓLNOPOLSKI KONKURS NA ESEJ PRAWNICZY<o:p></o:p>

Ogólnopolski Konkurs na Esej Prawniczy polega na napisaniu eseju na jeden z pięciu podanych przez organizatora tematów w zakresie prawa cywilnego, karnego, administracyjnego, finansowego oraz konstytucyjnego.<o:p></o:p>

________________<o:p></o:p>

 <o:p></o:p>

7. MOOT COURT COMPETITION<o:p></o:p>

Moot Court Competition (MCC) jest symulacją rozprawy przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości w Luksemburgu. Współorganizatorem projektu MCC jest Centrum Prawa Brytyjskiego i Europejskiego Uniwersytetu Cambridge przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.<o:p></o:p>

________________<o:p></o:p>

 <o:p></o:p>

8. OGÓLNOPOLSKI KONKURS NA NAJLEPSZĄ PRACĘ MAGISTERSKĄ Z ZAKRESU PRAWA EUROPEJSKIEGO - "LUMINARZ"<o:p></o:p>

„Lumiarz” jest ogólnopolskim konkursem na najlepszą pracę magisterską z dziedziny prawa europejskiego.<o:p></o:p>

________________<o:p></o:p>

 <o:p></o:p>

9. OGÓLNOPOLSKI KONKURS PRAWA EUROPEJSKIEGO<o:p></o:p>

Konkurs ten składa się z dwóch etapów, pierwszy to eliminacje pisemne, podczas których należy napisać esej na jeden z zaproponowanych przez organizatorów tematów. Drugi etap, do którego przechodzi 25 finalistów, których zadaniem jest rozwiązanie testu ze znajomości prawa europejskiego.<o:p></o:p>

________________<o:p></o:p>

 <o:p></o:p>

10. OGNÓLNOPOLSKI KONKURS Z ZAKRESU PRAWA TELEKOMUNIKACYJNEGO, PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ ORAZ PRAWA NOWYCH TECHNOLOGII<o:p></o:p>

ITele©t  jest ogólnopolskim konkursem z zakresu prawa telekomunikacyjnego, prawa własności intelektualnej oraz prawa nowych technologii (IT). Konkurs adresowany jest do studentów IV i V roku studiów prawniczych w całej Polsce. Zadanie uczestników polega na rozwiązaniu  jednego  z czterech przygotowanych przez organizatorów kazusów konkursowych z zakresu: prawa telekomunikacyjnego, "prawa własności intelektualnej" lub "prawa nowych technologii". <o:p></o:p>

________________<o:p></o:p>

 <o:p></o:p>

11. MONETA PLATINA I MONETA AUREA<o:p></o:p>

Moneta Platina i Moneta Aurea  to Konkursy dla osób interesujących się tematyką rachunkowości, audytu, sprawozdawczości finansowej.<o:p></o:p>

________________<o:p></o:p>

 <o:p></o:p>

12. LAW GAMES<o:p></o:p>

Law Games jest konkursem dla studentów i absolwentów prawa, w którym można sprawdzić swoją wiedzę w praktyce. Polega on na rozwiązaniu kazusów. Uczestnikami konkursu mogą być studenci III -V roku wydziałów prawa i administracji, oraz absolwenci prawa, którzy ukończyli studia do trzech lat przed finałem Konkursu.<o:p></o:p>

 <o:p></o:p>

Mogą Państwo wziąć także udział w następujących konkursach prawniczych:<o:p></o:p>

 <o:p></o:p>

1. GRASZ O STAŻ<o:p></o:p>

"Grasz o staż" jest ogólnopolskim konkursem dla studentów i absolwentów, w którym można wygrać płatne praktyki oraz udział w szkoleniach, kursach językowych i studiach podyplomowych. Udział w konkursie mogą wziąć studenci III, IV i V roku wszystkich kierunków i typów studiów oraz absolwenci, którzy nie przekroczyli 30. roku życia. Nagrodami w konkursie są płatne, trwające minimum 4-tygodnie merytoryczne praktyki w firmach lub organizacjach pozarządowych, nagrody dodatkowe w postaci szkoleń, kursów językowych i studiów podyplomowych, dla wszystkich laureatów uczestnictwo w wybranym szkoleniu z wcześniej zaproponowanych tematów, uczestnictwo w programie ALUMNI "Grasz o staż" zrzeszającym wszystkich dotychczasowych laureatów konkursu.<o:p></o:p>

________________<o:p></o:p>

 <o:p></o:p>

2. OGÓLNOPOLSKI KONKURS DLA STUDENTÓW PRAWA I ADMINISTRACJI NA NAJLEPSZY KOMENTARZ DO ORZECZNICTWA Z ZAKRESU PRAW CZŁOWIEKA<o:p></o:p>

Organizatorem konkursu jest z ramienia Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego koordynator projektu „Prawa człowieka w orzecznictwie sądów” finansowanego przez Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe. Konkurs jest otwarty dla wszystkich studentów prawa i administracji studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Konkurs polega na przygotowaniu pracy pisemnej komentującej jedno wybrane orzeczenie wydane przez Trybunał Konstytucyjny, Sąd Najwyższy, Naczelny Sąd Administracyjny, Europejski Trybunał Praw Człowieka lub Europejski Trybunał Sprawiedliwości lub sądy powszechne dotyczące kwestii z zakresu praw człowieka z ostatniego miesiąca kalendarzowego.<o:p></o:p>

________________<o:p></o:p>

 <o:p></o:p>

3. KANCELARIA PRAWNA CHAŁAS I WSPÓLNOCY ORGANIZACUJE KONKURS DLA STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW PRAWA. GŁÓWNĄ NAGRODĄ W KONKURSIE JEST MOŻLIWOŚĆ ODBYCIA STAŻU W KANCELARII<o:p></o:p>

W konkursie mogą wziąć udział studenci III, IV, V roku studiów oraz absolwenci, którzy ukończyli studia nie później niż w 2008 roku na kierunku ekonomii, lub prawa.<o:p></o:p>

________________<o:p></o:p>

 <o:p></o:p>

4. KOŁO NAUKOWE „Lingua Iuris” ORAZ STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UW SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ DO WZIĘCIA UDZIAŁU W III OGÓLNOPOLSKIM DYKTANDZIE PRAWNICZYM<o:p></o:p>

________________<o:p></o:p>

 <o:p></o:p>

5. KONKURS O NAGRODĘ PREZESA KRAJOWEJ RADY RADCÓW PRAWNYCH<o:p></o:p>

Krajowa Rada Radców Prawnych organizuje konkurs o Nagrodę Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych za najlepszą pracę magisterską obronioną po 1.5.2007 r. W Konkursie mogą wziąć udział absolwenci studiów wyższych, o ile ich praca magisterska jest zgodna ze wskazanym zakresem tematycznym, a obrona miała miejsce na uczelni wyższej mającej swoją siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Do Konkursu mogą być zgłoszone prace, które uzyskały ocenę co najmniej dobrą.<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>