» Kolegium Prawa » „Konwencja z Prüm – eksperyment prawotwórczy w Unii Europejskiej”
20.04.2007
News

„Konwencja z Prüm – eksperyment prawotwórczy w Unii Europejskiej”

Konferencja odbyła się 20 kwietnia br. Zorganizowana została przez Kolegium Prawa WSPiZ im. L. Koźmińskiego i Instytut Nauk Prawnych PAN. Dotyczyła problemów prawnych związanych z Konwencją w sprawie intensywniejszej współpracy transgranicznej, szczególnie w walce z terroryzmem, przestępczością transgraniczną i nielegalną migracją.

Konferencja odbyła się 20 kwietnia br. Zorganizowana została przez Kolegium Prawa WSPiZ im. L. Koźmińskiego i Instytut Nauk Prawnych PAN. Dotyczyła problemów prawnych związanych z Konwencją w sprawie intensywniejszej współpracy transgranicznej, szczególnie w walce z terroryzmem, przestępczością transgraniczną i nielegalną migracją. Kwestie te odnoszą się tak do relacji między Konwencją a prawem UE (obecnie trwa proces włączania postanowień Konwencji do prawa UE), jaki szeregu istotnych zagadnień ingerujących w prawa jednostek (chodzi bowiem m.in. o przekazywanie danych DNA, numerów rejestracyjnych samochodów, współpracy w toku repatriacji). Podczas konferencji wygłoszone zostały następujące referaty: Struktura i przedmiot Konwencji z Prüm (prof. Władysław Czapliński – INP PAN); Konwencja z Prüm a spójność UE (prof. Jan Barcz – WSPiZ im. L. Koźmińskiego); Konwencja z Prüm a wzmocniona współpraca w ramach UE (dr Monika Szwarc-Kuczer – INP PAN); Zewnętrzne aspekty Konwencji z Prüm (dr Artur Gruszczak - Forum Europejskie Natolin) i Stanowisko Polski wobec Konwencji z Prüm (dr Adam Dudzic – MSWiA).