» Strona główna » Nasza Akademia oraz Związek Przedsiębiorstw Finansowych organizują ogólnopolski konkurs Verba Veritatis na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu. Jego celem jest wzrost zainteresowania CSR oraz ładem korporacyjnym wśród studentów i absolwentów uczelni.
19.06.2020
News

Nasza Akademia oraz Związek Przedsiębiorstw Finansowych organizują ogólnopolski konkurs Verba Veritatis na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu. Jego celem jest wzrost zainteresowania CSR oraz ładem korporacyjnym wśród studentów i absolwentów uczelni.

Verba Veritatis to prestiżowy, ogólnopolski konkurs, którego celem jest podnoszenie wśród młodych ludzi, studentów i  absolwentów uczelni w Polsce, zainteresowania ważnymi zagadnieniami, jakimi są etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) oraz ład korporacyjny. Intencją organizatorów jest, aby konkurs przyczynił się do rosnącej świadomości zagadnień etyki biznesu i ich powszechnego stosowania w praktyce działalności gospodarczej oraz umacniania postaw etycznych wśród przedsiębiorców i konsumentów na rynku.

Do konkursu przyjmowane są prace doktorskie i habilitacyjne, magisterskie, licencjackie lub inżynierskie oraz prace podyplomowe i MBA. Zakres tematyczny obejmuje zagadnienia etyki biznesu (w tym zagadnienia etyczne w ekonomii, teorii zarządzania i naukach pokrewnych), CSR i ładu korporacyjnego, jak również innowacyjności społecznej w gospodarce, przeciwdziałania nadużyciom gospodarczy i dobrych praktyk na rynku finansowym.

Prace można zgłaszać do 31 lipca 2020 r. Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody pieniężne.

Konkurs został objęty patronatem honorowym Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Fundacji Konsumentów. Kapitule konkursowej przewodniczy prof. ALK dr hab. Bolesław Rok z Katedry Przedsiębiorczości i Etyki w Biznesie Akademii Leona Koźmińskiego.

Więcej informacji tutaj.