» Kolegium Prawa » Nowe Władze Kolegium Prawa
04.09.2020
News

Nowe Władze Kolegium Prawa

 

W pierwszym dniu po objęciu funkcji Rektora Akademii Leona Koźmińskiego prof. dr hab. Grzegorz Mazurek wręczył nominacje nowym władzom Kolegium Prawa.

Funkcję Dziekana Kolegium Prawa objął prof. ALK dr hab. Robert Zieliński a Prodziekana Kolegium Prawa dr Rafał Pasternak.