» Otwarte » Ogólnopolska Konferencja Naukowa naukowa pt.: „Praca zdalna, czyli o prawie pracy tworzonym na nowo”.
29.10.2020
News

Ogólnopolska Konferencja Naukowa naukowa pt.: „Praca zdalna, czyli o prawie pracy tworzonym na nowo”.

Konferencja organizowana jest we współpracy przez Katedrę Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Zakład Prawa Pracy w Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego.

Konferencja odbędzie się w trybie online w dniu 29 października 2020 r.

PROGRAM:

 • 14.00-14.15: otwarcie konferencji
 • 14.15-15.30: Sesja I. Przewodniczący: Prof. dr hab. Ludwik Florek, UW
 • 14.15 – 14.30: prof. dr hab. Arkadiusz Sobczyk, UJ, Koncepcja wspólnoty zakładu pracy z perspektywy pracy zdalnej
 • 14.30-14.45: dr hab. Monika Gładoch, prof. UKSW, Realizacja funkcji ochronnej w pracy zdalnej – prawda czy fałsz?
 • 14.45-15.00: dr hab. Monika Latos-Miłkowska, prof. ALK, Koncepcja pracy na odległość z perspektywy pracodawcy
 • 15.00-15.30: dyskusja
 • 15.30-16.45: Sesja II. Przewodniczący: dr hab. Jan Piątkowski, prof. UMK
 • 15.30-15.45: dr hab. Tomasz Duraj, prof. UŁ, Paradygmat pracy podporządkowanej a praca zdalna
 • 15.45-16.00: dr Magdalena Kuba, ALK, Dopuszczalność kontroli pracownika w pracy zdalnej
 • 16.00-16.15: dr hab. Katarzyna Roszewska, prof. UKSW, Skuteczność form zabezpieczenia społecznego w pracy zdalnej
 • 16.15-16.45: dyskusja
 • 16.45-17.00: podsumowanie i zamknięcie konferencji

 

Strona konferencji i zapisy: TUTAJ.