» Kolegium Prawa » Ogólnopolska konferencja naukowa „Ochrona danych osobowych w prawie pracy i w prawie ubezpieczeń społecznych – stan obecny
29.03.2011
News

Ogólnopolska konferencja naukowa „Ochrona danych osobowych w prawie pracy i w prawie ubezpieczeń społecznych – stan obecny

i perspektywy zmian" odbyła się w dniu 14 kwietnia 2011 r. w siedzibie ALK. Konferencja była wspólnym przedsięwzięciem Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie przy współpracy Prawniczego Koła Naukowego "Lege Artis". Patronat medialny objęły: Edukacja Prawnicza i Monitor Prawa Pracy. Zapraszamy!

W dniu 14 kwietnia 2011 r. w siedzibie ALK odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa „Ochrona danych osobowych w prawie pracy i w prawie ubezpieczeń społecznych – stan obecny i perspektywy zmian”. Konferencja odbyła się pod honorowym patronatem Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

 

Konferencja była wspólnym przedsięwzięciem Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie przy współpracy Prawniczego Koła Naukowego Lege Artis. Z kolei patronat medialny objęły: Edukacja Prawnicza i Monitor Prawa Pracy.


Celem konferencji była szeroka dyskusja nad kierunkami zmian prawa w obszarze ochrony danych osobowych w stosunkach pracy i ubezpieczeniach społecznych. Z uwagi na uniwersalny charakter prawa do prywatności i ochrony danych osobowych, który jest szczególnie widoczny i ważny w stosunkach pracy i ubezpieczeń społecznych, według zamierzenia organizatorów konferencja stanowić miała okazję do spotkania, wymiany poglądów i doświadczeń przedstawicieli świata nauki, instytucji państwowych i businessu.


Wśród zaproszonych gości głos zabrali: dr Wojciech Wiewiórowski, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, prof. dr hab. Jan Paweł Tarno, sędzia NSA Uniwersytet Łódzki, prof. dr hab. Grażyna Szpor, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, dr Ewa Kulesza, b. GIODO, Uniwersytet Łódzki, prof. dr hab. Mirosław Włodarczyk, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, dr Wiesław Koczur, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, prof. dr hab. Teresa Wyka, Uniwersytet Łódzki, Akademia Leona Koźmińskiego, dr Arwid Mednis, Uniwersytet Warszawski, oraz przedstawiciele Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Państwowej Inspekcji Pracy, Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, kancelarii prawniczych i innych podmiotów.