» Otwarte » Otwarte seminarium nt. "Odpowiedzialność gwarancyjna z tytułu zapewnienia wystąpienia (niewystąpienia) określonych zdarzeń"
15.12.2017
News

Otwarte seminarium nt. "Odpowiedzialność gwarancyjna z tytułu zapewnienia wystąpienia (niewystąpienia) określonych zdarzeń"

Katedra Prawa Cywilnego i Prawa Pracy ALK zaprasza na otwarte seminarium z cyklu SPOTKANIE NAUKOWE CYWILISTÓW poświęcone tematowi: "Odpowiedzialność gwarancyjna z tytułu zapewnienia wystąpienia (niewystąpienia) określonych zdarzeń".

Program:

  • Dr hab. Marcin Krajewski (UW) – „Granice swobody kształtowania umów gwarancyjnych.  Problem określenia interesu wierzyciela (beneficjenta) w zobowiązaniu gwarancyjnym”
  • Prof. dr hab. Piotr Machnikowski (UWr) – „Odpowiedzialność gwarancyjna a umowy z art. 391 k.c. i art. 392 k.c. Odpowiedzialność odszkodowawcza a odpowiedzialność gwarancyjna”
  • Prof. UW dr hab. Jacek Jastrzębski (UW) – „Zapewnienia gwarancyjne a klauzule indemnifikacyjne”

Prowadzenie: prof. ALK dr hab. Przemysław Drapała

Termin: 15 grudnia 2017 r. (piątek), w godz. 16.00-18.30, Akademia Leona Koźmińskiego, ul. Jagiellońska 59, Warszawa, aula II (budynek C).

Uczestnictwo prosimy zgłaszać drogą elektroniczną na adres: elwiramf(at)kozminski.edu.pl (liczba miejsce ograniczona).