» Strona główna » Pierwsze obrony rozpraw doktorskich z zakresu prawa
10.11.2010
News

Pierwsze obrony rozpraw doktorskich z zakresu prawa

8 listopada 2010 r. w Akademii Leona Koźmińskiego odbyły się pierwsze w historii uczelni obrony rozpraw doktorskich w dyscyplinie prawo. Rozprawa doktorska mgr. Tomasza Lewandowskiego pt. "Zarzut jako środek zaskarżenia służący obronie zobowiązanego w postępowaniu egzekucyjnym w administracji" została przygotowana pod opieką naukową prof. ALK dr. hab. Wojciecha Góralczyka. Rozprawa doktorska

8 listopada 2010 r. w Akademii Leona Koźmińskiego odbyły się pierwsze w historii uczelni obrony rozpraw doktorskich w dyscyplinie prawo.

 

Rozprawa doktorska mgr. Michała Hudzika pt. "Przejęcie kary pozbawienia wolności i kary grzywny w polskim prawie karnym materialnym" przygotowana została pod opieką naukową prof. ALK dr. hab. Lecha Paprzyckiego.

 

Rozprawa doktorska mgr. Tomasza Lewandowskiego pt. "Zarzut jako środek zaskarżenia służący obronie zobowiązanego w postępowaniu egzekucyjnym w administracji" została przygotowana pod opieką naukową prof. ALK dr. hab. Wojciecha Góralczyka.

 

Obie publiczne obrony zostały w głosowaniach tajnych jednogłośnie przyjęte.

 

Doktorantom i ich Promotorom serdecznie gratulujemy!