» Kolegium Prawa » Pierwsze spotkanie uczestników II edycji prawniczego seminarium doktoranckiego
20.10.2010
News

Pierwsze spotkanie uczestników II edycji prawniczego seminarium doktoranckiego

odbyło się w dniu 16 października 2010 r. w sali Senatu ALK. W ramach tegorocznej edycji naszego seminarium zapewniliśmy opiekę naukową profesorów i doktorów habilitowanych dla grupy aż 75 uczestników, podejmujących wyzwanie przygotowania rozprawy doktorskiej w dyscyplinie prawo. Wszystkim uczestnikom życzymy wielkiej satysfakcji z pracy naukowej, której powodzenie będzie sukcesem całego Kolegium.

W dniu 16 października 2010 r. w sali Senatu ALK odbyło się pierwsze spotkanie uczestników II edycji prawniczego seminarium doktoranckiego w roku akademickim 2010/2011.

 

Spotkanie otworzył Rektor ALK prof. zw. dr hab. Andrzej K. Koźmiński, który przybliżył słuchaczom rolę, jaką ma do spełnienia prawnicze seminarium doktoranckie w realizacji celów naukowo-badawczych Akademii.

 

Natępnie Prorektor ds. studiów prawniczych ALK prof. zw. dr hab. Jolanta Jabłońska-Bonca powitała uczestników i przedstawiła genezę oraz zasady funkcjonowania prawniczego seminarium doktoranckiego, uruchomionego w ramach Kolegium Prawa ALK uchwałą Senatu ALK z dnia 2 lipca 2009 roku.

 

Po części wprowadzającej słuchacze wzięli udział w wykładach: prof. zw. dra hab. Jacka Matuszewskiego na temat "Tajemnice nauki czyli o zasadach naukowej słów kilka", prof. ALK dr hab. Joanny Sieńczyło-Chlabicz pt. "Plagiat i inne problemy prawa autorskiego" oraz prof. zw. dr hab. Jolanty Jabłońskiej-Bonca na temat zasad uzyskiwania stopnia naukowego doktora nauk prawnych.