» O uczelni » Po raz 17. zwyciężyliśmy w rankingu "Perspektyw"! Jesteśmy też ponownie liderem umiędzynarodowienia.
08.06.2016
News

Po raz 17. zwyciężyliśmy w rankingu "Perspektyw"! Jesteśmy też ponownie liderem umiędzynarodowienia.

Ogłoszenie przez „Perspektywy” siedemnastego dorocznego rankingu wyższych uczelni potwierdziło ugruntowaną przez ostatnie lata wysoką pozycję Akademii Leona Koźmińskiego. Rektor uczelni, prof. Witold Bielecki podczas uroczystej gali 8 czerwca 2016 r. odebrał tytuł najlepszej niepublicznej szkoły wyższej. ALK wygrała też konkurencję z publicznymi uniwersytetami w kategorii umiędzynarodowienie i awansowała w ogólnym rankingu uczelni akademickich na 23. pozycję.

- To ogromna nagroda za naszą pracę, za starania uczynienia z relatywnie młodej, bo zaledwie 23-letniej uczelni poważnego gracza w międzynarodowej konkurencji. W ostatnich latach wybiliśmy się w rankingach „Financial Times”, gdzie z roku na rok umacniamy swoją pozycję lidera kształcenia biznesowego w tej części Europy, ale znacznie trudniej jest zostać docenionym we własnym kraju. Dlatego nie ukrywam radości i satysfakcji z wyników tegorocznego rankingu – skomentował ranking „Perspektyw” Rektor ALK, prof. Bielecki.

Akademia Leona Koźmińskiego jako jedyna w Polsce posiada trzy najważniejsze międzynarodowe akredytacje przyznawane uczelniom biznesowym: AACSB, EQUIS i AMBA, a także regionalną akredytację CEEMAN. Każda z nich potwierdza wysoką jakość kształcenia według przyjętych międzynarodowych standardów. Uczelnia skutecznie przyciąga studentów zagranicznych – dziś uczy się tu ponad tysiąc osób z 60 różnych krajów. Środowisko, w którym studiują, tworzy w pełni tolerancyjną, otwartą multikulturową społeczność komunikującą się w języku angielskim. Studenci mają do wyboru liczne programy zarówno po angielsku, jak i po polsku, uczą się w systemie stacjonarnym lub zaocznym. Mają dostęp do najnowszej literatury fachowej i do badań, sami też są zachęcani do podejmowania pracy naukowej. Uczestniczą w wymianie międzynarodowej mając do dyspozycji ponad 200 uczelni partnerskich na całym świecie.

Uczelnia jest przykładem sukcesu eksportu polskiego produktu edukacyjnego i w tym zakresie służy za wzór dla wielu polskich uczelni, które podążają już tą drogą, starając się m.in. o międzynarodowe akredytacje. W rankingu „Perspektyw” pod względem umiędzynarodowienia Akademia Leona Koźmińskiego pewnie zwycięża, choć akurat w tej konkurencji uczelnie publiczne wyjątkowo oddały pole prywatnym – w pierwszej dziesiątce znalazło się tyle samo wysoko umiędzynarodowionych szkół publicznych i niepublicznych.

Wszystkie kierunki studiów wykładane w ALK zostały wysoko ocenione w rankingu kierunków opublikowanym przez „Perspektywy”. Wcześniej najwyższe oceny wyróżniające wystawiła im Polska Komisja Akredytacyjna podczas prowadzonych wizytacji. Największy awans – o 6 miejsc w stosunku do roku ubiegłego – przypadł prawu (6. miejsce w rankingu), które na warszawskim rynku edukacyjnym wyprzedził tylko Uniwersytet Warszawski. Zarządzanie uplasowało się na 3. pozycji w kraju, finanse i rachunkowość oraz ekonomia na 4. miejscu, natomiast administracja na 8. miejscu w kraju i 3. w Warszawie. W każdym przypadku jest to najlepszy wynik wśród uczelni niepublicznych.          

Co roku studia licencjackie i magisterskie w Akademii Leona Koźmińskiego podejmuje 2 tysiące młodych ludzi. Po kilku latach opuszczają mury uczelni jako ukształtowane dojrzałe osoby. Duża grupa absolwentów wybiera karierę we własnym biznesie, często są to również sukcesorzy, którzy kontynuują tradycje rodzinnej przedsiębiorczości. W ocenie pracodawców, która jest ważnym elementem rankingu „Perspektyw”, pracowników z dyplomem Koźmińskiego cechuje silne biznesowe nastawienie, umiejętność pracy zespołowej i dobre przygotowanie merytoryczne. Uczelnia prowadzi również studia podyplomowe na ponad 70 kierunkach, studia MBA oraz studia doktoranckie, które od września można będzie podjąć bezpłatnie, korzystając ze specjalnego stypendium. Za darmo studiują w ALK wszyscy laureaci olimpiad przedmiotowych, którzy spośród wszystkich uniwersytetów coraz częściej decydują się na wybór tej właśnie uczelni.

Więcej o rankingu