» Strona główna » Po raz 18. zwyciężyliśmy w rankingu "Perspektyw"! Jesteśmy najlepszą uczelnią niepubliczną i wiceliderem wśród wszystkich szkół ekonomicznych w Polsce.
12.06.2017
News

Po raz 18. zwyciężyliśmy w rankingu "Perspektyw"! Jesteśmy najlepszą uczelnią niepubliczną i wiceliderem wśród wszystkich szkół ekonomicznych w Polsce.

ALK numerem 1. po raz osiemnasty

Akademia Leona Koźmińskiego zajęła pierwsze miejsce wśród uczelni niepublicznych w osiemnastej edycji rankingu polskich wyższych uczelni ogłaszanego rokrocznie przez Fundację Perspektywy. To miejsce przypada uczelni od samego początku rankingu. Duża konkurencja ze strony zarówno uczelni niepublicznych, jak i publicznych sprzyja jednak nieustannemu doskonaleniu, bowiem ALK w klasyfikacji punktowej zwiększa przewagę w zestawieniu nad kolejnymi niepublicznymi szkołami wyższymi. Tym razem dystansuje drugi w rankingu Uniwersytet SWPS o 21 punktów, podczas gdy 2 lata temu było to 13,8 punktu.
 
Rośnie pozycja akademicka ALK

W kategorii uczelni akademickich prowadzących studia magisterskie, zdominowanej przez największe uczelnie publiczne, Koźmiński plasuje się na 15. miejscu wśród wszystkich uczelni akademickich w Polsce. Oznacza to awans o 8 miejsc (z miejsca 23.). Ranking akademicki otwierają ex aequo Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Jagielloński, a zamyka Uniwersytet Rzeszowski (pozycja 50.). W zestawieniu znalazły się zaledwie cztery uczelnie niepubliczne akademickie: ALK (15. miejsce), Uczelnia Łazarskiego (35.), Uniwersytet SWPS (39.) i Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (44.).
 
Najlepsze uczelnie ekonomiczne

ALK znalazła się również na drugim miejscu w rankingu szkół ekonomicznych, który w tym roku otwiera warszawska SGH. Z punktacji widać, że największa konkurencja toczy się pomiędzy dwoma stołecznymi uczelniami biznesowymi a Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu. Te trzy uczelnie od kilku lat dzielą się miejscami na podium, przy niewielkich różnicach punktowych między nimi odnoszących się do całościowej oceny uczelni.
 
Umiędzynarodowienie

W Akademii Leona Koźmińskiego kształci się półtora tysiąca cudzoziemców z 70 krajów. W przypadku studiów stacjonarnych prowadzonych w całości w języku angielskim cudzoziemcy stanowią już ponad 50 proc. W przerwach zajęć, na korytarzach, w biurach administracji – wszędzie w ALK można się porozumieć po angielsku. Uczelnię odwiedzają liczne delegacje zagraniczne z ponad 200 uczelni ze świata, z którymi ALK ma podpisane umowy ramowe o wymianie kadry naukowo-dydaktycznej i studentów. Umiędzynarodowienie jest dumą ALK, a uczelnia od lat należy do krajowej czołówki pod tym względem. W rankingu Perspektyw uczelnia uplasowała się w tej kategorii na 2. miejscu.

Zdaniem Rektora ALK prof. Witolda Bieleckiego:

Konkurencja między uczelniami ekonomicznymi już dawno przeniosła się na grunt międzynarodowy. Tu liczą się zwłaszcza rankingi „Financial Times”, w których od kilku lat coraz wyżej plasuje się Akademia Leona Koźmińskiego, mierząc się ze swoją krajową konkurencję - SGH.

O studentów zainteresowanych kierunkami ekonomicznymi, z zakresu zarządzania czy finansów od lat walczą najlepsze uczelnie europejskie z Francji, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Szwajcarii, ale ze względu na wysoki poziom kształcenia i niskie koszty utrzymania Polska jest liczącym się graczem na tym rynku. W ostatnich latach do plusów studiów w naszym kraju zalicza się bezpieczeństwo, gdyż zagrożenie terroryzmem w naszym kraju jest mniejsze niż w Europie Zachodniej.
 
Widać wyraźnie, że wśród uczelni niepublicznych wykształciła się już ekstraklasa, którą można porównać do amerykańskiej Ivy League, czyli najlepszych uczelni prywatnych.  W studiach ekonomicznych i biznesowych jest to Akademia Leona Koźmińskiego, w studiach humanistycznych – Uniwersytet SWPS, w studiach technicznych – Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych. Dwie z tych uczelni pojawiły się nawet w rankingu prestiżu akademickiego, co oznacza, że ich pozycja naukowa została doceniona przez całe środowisko akademickie. Nieliczne najlepsze uczelnie niepubliczne występują również w podrankingach potencjału naukowego i efektywności naukowej.
 
Tak silnie podkreślana przez Ministra Jarosława Gowina potrzeba umiędzynarodowienia polskich szkół wyższych jest piętą achillesową uczelni publicznych. Z rankingu wyraźnie wynika, że z umiędzynarodowieniem znacznie lepiej radzą sobie uczelnie prywatne, nawet mniejsze. Ranking umiędzynarodowienia w tym roku wygrywa należąca do tureckiego kapitału, więc rzec można z definicji międzynarodowa, Akademia Vistula. Natomiast wśród 10 najwyżej umiędzynarodowionych uczelni w Polsce aż 7 to szkoły prywatne, a tylko 3 publiczne.
 

Co roku studia pierwszego i drugiego stopnia w Akademii Leona Koźmińskiego podejmuje 2 tysiące młodych ludzi. Po kilku latach opuszczają mury uczelni jako ukształtowani, dojrzali profesjonaliści. Duża grupa absolwentów ALK wybiera karierę we własnym biznesie, często są to również sukcesorzy, którzy kontynuują tradycje rodzinnej przedsiębiorczości. W ocenie pracodawców, która jest ważnym elementem rankingu Perspektyw”, pracowników z dyplomem Koźmińskiego cechuje silne nastawienie biznesowe, umiejętność pracy zespołowej i dobre przygotowanie merytoryczne.

Uczelnia prowadzi również studia podyplomowe na ponad 70 kierunkach, studia MBA i Executive MBA, studia doktoranckie oraz – jako jedyna uczelnia w Polsce – studia dla wyższej kadry zarządzającej Advanced Management Program.
 
Mocna pozycja Akademii Leona Koźmińskiego w rankingach to również efekt takich cech, jak jej niewielki rozmiar (na studiach magisterskich i licencjackich studiuje tu ponad 5 tys. osób, a więc tyle samo, co na wydziale zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego), wysoka jakość kadry naukowo-dydaktycznej (ponad stu profesorów pracuje w ALK na pierwszym etacie) i multikulturowość (zajęcia w języku angielskim, duża grupa studentów zagranicznych, wyjazdy na wymianę do ponad 200 krajów).

Więcej o rankingu na perspektywy.pl