» Strona główna » Prof. dr hab. Grzegorz Mazurek, Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą, otrzymał tytuł profesora zwyczajnego. Decyzja została wydana 11 maja 2020 r. Prof. Grzegorz Mazurek dołączył do grona najmłodszych profesorów zwyczajnych w naszym kraju.
18.05.2020
News

Prof. dr hab. Grzegorz Mazurek, Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą, otrzymał tytuł profesora zwyczajnego. Decyzja została wydana 11 maja 2020 r. Prof. Grzegorz Mazurek dołączył do grona najmłodszych profesorów zwyczajnych w naszym kraju.

Prof. dr hab. Grzegorz Mazurek
Grzegorz Mazurek jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Katedry Marketingu Akademii Leona Koźmińskiego. Jest również Dyrektorem Centrum Badań Transformacji Cyfrowej – CYBERMAN, członkiem Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP, członkiem EFMD Advisory Board dla regionu Europy Środkowo-Wschodniej oraz członkiem zarządu Stowarzyszenia Edukacji Menedżerskiej Forum. Od 2020 roku pełni funkcję Prezydenta International Advisory Board francuskiej uczelni ISC Paris. W latach 2016-2018 był członkiem Rady ds. Cyfryzacji przy Minister Cyfryzacji.

Ukończył Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (2000, 2002), University of Tilburg (2001), SGH (2005) i IESE Business School (2017).

W pracy badawczej specjalizuje się w tematyce transformacji cyfrowej organizacji, e-handlu oraz marketingu cyfrowego. Szczególnie interesuje się zmianami, jakie procesy digitalizacji wywołują w sektorze szkolnictwa wyższego. W swoim dorobku posiada kilkadziesiąt anglo- i polskojęzycznych rozdziałów, artykułów naukowych, książek i opracowań opublikowanych m.in. w Emerald Publishing, Routledge, European Management Journal, Business Horizons, Journal of Management Analytics, Harvard Business Review Polska. Jest autorem książki „Transformacja cyfrowa – perspektywa marketingu” (PWN, 2019) oraz redaktorem i współautorem podręcznika „E-marketing – planowanie, narzędzia i praktyka” (Poltext, 2018), wyróżnionego przez Polską Akademię Nauk.

Od 2012 roku pełni w Akademii Leona Koźmińskiego funkcję Prorektora ds. Współpracy z Zagranicą odpowiadając za całościową strategię umiędzynarodowienia oraz marketing uczelni. Jest także koordynatorem programu Koźmiński MBA Digital oraz kierownikiem studiów podyplomowych związanych z Internetem: Marketing Internetowy, Handel elektroniczny, Cyfrowa Transformacja Biznesu oraz Menedżer Przemysłu 4.0.

Był profesorem wizytującym w takich ośrodkach jak m.in.: ESCP Europe, SKEMA Business School i École de Management de Normandie (Francja), ISCTE (Portugalia), Nottingham Trent University (Wlk. Brytania), Soongsil University (Korea Płd.), Universidad del Pacifico (Peru), Univerisity of Reykjavik (Islandia).

Wielokrotnie nagradzany za osiągnięcia publikacyjne i naukowe. W 2014 roku wyróżniony przez Ministra MNiSW medalem Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania. W 2015 roku wyróżniony statuetką LUMEN wręczaną dla liderów zarządzania uczelnią (kategoria: umiędzynarodowienie).
W 2017 roku wyróżniony statuetką EDUinspirator (FRSE) dla osób, które działają aktywnie w obszarze edukacji,  przyczyniając się do pozytywnych zmian w otoczeniu. W 2020 roku wyróżniony nagrodą Gwiazda Umiędzynarodowienia w kategorii Badania naukowe przyznawaną przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy”. W trakcie jego kadencji Akademia Leona Koźmińskiego była wielokrotnie uznawana za najbardziej umiędzynarodowioną szkołę wyższą w Polsce.

Prof. Grzegorz Mazurek ściśle współpracuje ze środowiskiem gospodarki elektronicznej, m.in. z PIIT, Izbą Gospodarki Elektronicznej, Fundacją Digital Poland i Interactive Advertising Bureau. Realizował projekty m.in. dla takich marek jak: Senat RP, Nokia, Nikon, Polpharma, Egmont, PZU, Michelin, IKEA, Mars Corp., Vivus.

Serdecznie gratulujemy!