» Strona główna » "Przekształcenia własnościowe szpitali - szanse i bariery"
23.04.2007
News

"Przekształcenia własnościowe szpitali - szanse i bariery"

Uczestnicy konferencji, która odbyła się 20 kwietnia 2007 na naszej uczelni, poznali przykłady prywatyzacji szpitali z wielu państw Europy. Najżywsza dyskusja dotyczyła jednak sytuacji w naszym kraju. Obecni na konferencji wiceministrowie zdrowia - Anna Gręziak i Bolesław Piecha zapewniali, że Ministerstwo Zdrowia do czerwca przygotuje projekt ustawy o zakładach zdrowotnych.

Uczestnicy konferencji "Przekształcenia własnościowe szpitali - szanse i bariery", która odbyła się na 20 kwietnia 2007 na naszej uczelni, poznali przykłady prywatyzacji szpitali z wielu państw Europy. Najżywsza dyskusja dotyczyła  jednak sytuacji w naszym kraju, gdzie nadal nie wiadomo, jakie decyzje w tej kwestii zostaną podjęte przez rząd. Obecni na konferencji wiceministrowie zdrowia - Anna Gręziak i Bolesław Piecha zapewniali, że Ministerstwo Zdrowia do czerwca przygotuje projekt ustawy o zakładach zdrowotnych.
 
Ale dłużej zwlekać nie warto, bo państwo może wkrótce stanąć przed koniecznością refundacji obywatelom wydatków na opiekę zdrowotną, poniesionych  przez nich w innych państwach Unii Europejskiej. Petra Canova z Komisji Europejskiej przypomniała zebranym fakt, że obywatel Grecji już wygrał przed Trybunałem Sprawiedliwości proces o zwrot takich kosztów. Przedstawiciele  Stowarzyszenia Niepublicznych Szpitali komentowali: - Polak, który długo czeka w Polsce na operację, może też pojechać do innego kraju UE i wrócić z rachunkami. A przecież taka operacja w polskim prywatnym szpitalu kosztowałaby taniej.

 

Andrzej Malinowski, prezydent Konfederacji Pracodawców Polskich mówił:  Nasi politycy swoje obietnice biorą za  realne byty i myślą, że jak coś uchwalą i zapiszą – najlepiej w Konstytucji – to staje się faktem. I tak oto, w majestacie praw i obowiązków zapisanych w Ustawie Zasadniczej, żyjemy w państwie, w którym „równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych” jest iluzją i swoim przeciwieństwem, a „wolność gospodarcza” nie dotyczy w sporej części rynku usług medycznych, na którym dyskryminowany jest sektor niepubliczny.
Tymczasem - jak na przykład pokazuje praktyka funkcjonowania szpitali niepublicznych – znacznie lepiej gospodarują one groszem, niż zakłady publiczne. Dobrym wzorem są samorządowe szpitale niepubliczne, które po przekształceniu w spółki prawa handlowego i opierając się na tych samych źródłach dochodów - a nawet mniejszych, bo brak jest możliwości przekazywania im np. dotacji, które poprzednio otrzymywały od organów założycielskich - wypracowują po 2, 3 latach funkcjonowania zyski, a nie jak ich poprzednicy długi.

 

Organizatorami konferencji byli: Konfederacja Pracodawców Polskich, Związek Powiatów Polskich, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Niepublicznych, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Niepublicznych Szpitali Samorządowych, Europejska Unia Szpitali Prywatnych i Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego.