» Otwarte » Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Olgi Protsiuk
21.10.2020
News

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Olgi Protsiuk

Zgodnie z § 7 ust. 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2018 r. poz. 261) oraz zgodnie z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018r. poz. 1669) Rada Naukowa Dyscypliny Nauki Prawne Akademii Leona Koźmińskiego uprzejmie zaprasza na publiczną obronę rozprawy doktorskiej w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości mgr Olgi Protsiuk.

Obrona odbędzie się w dniu 21 października 2020 r. o godz. 12:00 przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Temat rozprawy doktorskiej:
Oczekiwania wobec kontraktu psychologicznego i zachowania kontrproduktywne w wybranych przedsiębiorstwach na Ukrainie

Promotor:
prof. dr hab. Jolanta Szaban z Akademii Leona Koźmińskiego

Recenzenci:

  • prof. UŁ dr. hab. Anna Rogozińska-Pawełczyk z Uniwersytetu Łódzkiego
  • prof. UMK dr hab. Dawid Szostek z Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

Dostęp na zdalną publiczną obronę rozprawy doktorskiej przy użyciu aplikacji MS Teams TUTAJ.

Streszczenie pracy oraz recenzje zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej Akademii Leona Koźmińskiego.

Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w bibliotece Akademii Leona Koźmińskiego.

Przewodniczący Rady Naukowej

Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości

Prof. dr hab. Krzysztof Obłój