» Studia III stopnia » Publiczna obrona rozprawy doktorskiej w dyscyplinie prawo mgr. Bartłomieja Mazurkiewicza
27.06.2019
News

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej w dyscyplinie prawo mgr. Bartłomieja Mazurkiewicza

Rektor oraz Senat Akademii Leona Koźmińskiego uprzejmie zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej w dyscyplinie prawo mgr. Bartłomieja Mazurkiewicza: „Świadczenia rodzinne jako forma zabezpieczenia społecznego”.

Obrona odbędzie się w dniu 27 czerwca 2019 r. o godz. 12:00 w Akademii Leona Koźmińskiego
przy ul. Jagiellońskiej 59 w Warszawie w sali nr A-26 (parter w budynku A).