» Kolegium Prawa » Sprawozdanie z Konferencji poświęconej tematyce prawa energetycznego
24.03.2010
News

Sprawozdanie z Konferencji poświęconej tematyce prawa energetycznego

17 marca 2010 r. Katedra Prawa Międzynarodowego i Prawa UE Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego oraz Prawnicze Koło Naukowe Lege Artis zorganizowało seminarium pt: ”Postanowienia polsko-rosyjskiego porozumienia o dostawach gazu ziemnego w świetle niektórych zasad prawa energetycznego UE”.

17 marca 2010 r. Katedra Prawa Międzynarodowego i Prawa UE Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego oraz Prawnicze Koło Naukowe Lege Artis zorganizowało seminarium pt: Postanowienia polsko-rosyjskiego porozumienia o dostawach gazu ziemnego w świetle niektórych zasad prawa energetycznego UE”.<o:p></o:p>

Uczestnikami seminarium byli przedstawiciele środowisk akademickich w Polsce, praktycy (liczni przedstawiciele kancelarii prawniczych), wyżsi urzędnicy (MSZ oraz przedstawiciele Departamentu Gazu i Ropy Ministerstwa Gospodarki z Panem Prof. M. Kaliskim na czele) oraz studenci ALK. <o:p></o:p>

Wprowadzenia do seminarium dokonał prof. J. Barcz (ALK). Referat wygłosił dr Marcin Nowacki (MSZ). Natomiast komentarz do referatu przedstawił dr Bartłomiej Nowak (ALK). Ponadto, głos zabrali: prof. M. Kaliski (Ministerstwo Gospodarki), M. Szymańska (Ministerstwo Gospodarki), T. Chmal (Kancelaria White & Case), A. Falecki, dr R. Zajdler (Instytut Sobieskiego) oraz J. Dudek (UW).<o:p></o:p>

Przedmiot seminarium dotyczył skomplikowanych relacji gazowych pomiędzy Polską a Rosją. Paneliści jak również zaproszeni goście poruszyli wiele ważnych spraw dla bezpieczeństwa energetycznego Polski. W tym miedzy innymi budowę drugiej nitki gazociągu jamalskiego, budowę terminala LNG, rozbudowę infrastruktury gazowej w tym konieczność budowy interkonektorów. Poruszona została również kwestia gazociągu północnego i jego wpływu na bezpieczeństwo energetyczne i pozycje negocjacyjną Polski z partnerem rosyjskim. Ważnym elementem debaty była kwestia wspólnej polityki energetycznej w tym solidarności energetycznej między krajami członkowskimi, którą wprowadza art. 194 TFUE. Paneliści jak również zaproszeni goście zgodnie stwierdzili, iż rożne struktury zużycia energii w krajach członkowskich oraz różne relacje z Rosją, jako partnerem strategicznym dla UE w handlu gazem uniemożliwiają na obecnym etapie integracji europejskiej mówić o wspólnej polityce energetycznej