» Otwarte » Styl Myślenia Managera - FRIS
25.04.2017
News

Styl Myślenia Managera - FRIS

 

Neurowspółpraca w życiu i w pracy - czyli jakimi metodami podnosić efektywność własną i zespołu?

 

Spotkanie w oparciu o metodologię FRIS®, style myślenia i działania oraz wyniki projektu badawczego Styl Myślenia Managera - FRIS.

Podczas wtorkowego popołudnia podpowiemy jak rozpoznawać różnorodne style myślenia i jak tę wiedzę zastosować w praktyce - w pracy i w życiu prywatnym.

Pokażemy jak diagnozować obszary największej efektywności osobistej i zespołowej oraz kiedy możemy doświadczyć "swoje FLOW”.

Ukierunkujemy również jak wzmacniać swoje naturalne predyspozycje oraz minimalizować potencjalne ryzyka w stylu podejmowania decyzji, budowania relacji, komunikacji….

FRIS® jest nowym narzędziem rozwojowym o bardzo wysokich parametrach rzetelności i trafności diagnozy, opartym o psychologię  poznawczą (nie typologię Junga). Wspomaga zrozumienie oraz ułatwia trafny opis kluczowych różnorodności w sposobach myślenia i działania – czyli pracy, współpracy i komunikacji - pracowników oraz zespołów. Pokazuje predyspozycje, talenty, wskazuje drogę do nazwania swoich mocnych stron. Diagnozuje podstawy schematów myślowych, będących bazą do tworzenia się nawyków.

 

 

 

Termin:    25.04.2017 (wtorek)

Godziny: 18:00 Networking prowadzony przez Grzegorza Turniaka

               18:30 Prezentacja        

Miejsce: B-17  

Nadejda Kirova

Manager, przedsiębiorca, trener i coach z ponad 20-letnim doświadczeniem zawodowym.

Certyfikowany konsultant metod analizy osobowości zawodowej i rozwoju, coach stosujący w swojej praktyce kwestionariusze Master Person Analysis, FRIS, Gallup i MTQ48 - odporność psychiczna (mental toughthness).

Współzałożyciel, partner i członek zarządu firmy Kirov Strategic Negotiators Sp. z o.o. specjalizującej się w doradztwie i szkoleniach w zakresie negocjacji i budowania relacji w biznesie. 

Partner merytoryczny Kozminski Executive Business School - Akademii Leona Koźmińskiego oraz wykładowca studiów podyplomowych, MBA i Advanced Management Program Akademii Leona Koźmińskiego.

Od lat łączy swoje doświadczenia menedżerskie oraz biznesowe z technikami trenerskimi opartymi o najnowszą wiedzę z zakresu budowy mózgu, stylów myślenia FRIS® oraz uczenia się. Prowadzi warsztaty dla menedżerów, dyrektorów szkół, nauczycieli, uczniów i ich rodziców. Wspiera ludzi w odkrywaniu swoich talentów, inspiruje do podążania za swoją pasją.  

Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Leona Koźmińskiego. 
We FRISie: 

 

Iwona Bobrowska-Budny 

Talent Management Mentor i trener biznesu z ponad 15-letnim doświadczeniem zawodowym w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim.

Certyfikowany konsultant analiz osobowości zawodowej, talentów i stylów myślenia, wykorzystujący w bieżącej pracy rozwojowej i treningach kwestionariusze Master Person Analysis, FRIS®, MindSonar, TalentQ, MTQ48 oraz Clifton Strengths Finder. 

Pracowała jako menedżer i partner biznesowy w organizacjach polskich i międzynarodowych, kreując oraz wdrażając projekty ze wszystkich obszarów „miękkiego i twardego HR”. Zarządzała departamentem rekrutacji i rozwoju oraz działem kadr i płac - zrekrutowała ponad 3000 osób, odpowiadając za projekty indywidualne i masowe, zarządzała polityką szkoleniową w tym wielomilionowym projektem współfinansowanym z UE, opracowywała i implementowała programy ocen okresowych oraz projekty rozwojowe dla pracowników o wysokim potencjale na poziomie Polski i Europy. Była odpowiedzialna za projekty centralizacji procesów HR, zbudowanie od podstaw działu zarządzania kapitałem ludzkim, outsourcingu płac i kadr, jak również restrukturyzacje i procesy zwolnień grupowych.

Od ponad 10 lat prowadzi szkolenia i sesje rozwojowe budujące samoświadomość pracowniczą, menedżerską i zespołową, wspierając ustawienie procesów oraz zbudowanie efektywnych w komunikacji, stylu pracy i współpracy zespołów. W swojej pracy wykorzystuje m.in. metodykę zarządzania talentami neuronalnymi wg Instytutu Gallupa, metodykę komunikacyjną ART oraz wspiera poznawczo zespoły o wyniki analiz osobowościowych.  Pracuje warsztatowo i interaktywnie przy pełnym zaangażowaniu uczestników. Ceniona jest za zaangażowanie, zrozumienie partnera i jego potrzeb, umiejętność słuchania i zbudowania produktu rozwojowego do jego potrzeb.

We FRISie: 

 

Kontakt z organizatorem:

Marta Krawczyńska

Specjalista ds.relacji z Absolwentami

tel: 22 519 22 74

mkrawczynska(at)kozminski.edu.pl