» Kolegium Prawa » Uroczystości jubileuszowe z okazji 10-lecia Kolegium Prawa ALK oraz ogólnopolska konferencja naukowa
23.03.2011
News

Uroczystości jubileuszowe z okazji 10-lecia Kolegium Prawa ALK oraz ogólnopolska konferencja naukowa

"Prywatyzacja władzy publicznej i publicyzacja sfery prywatnej. Kierunki i skala przenikania" odbyły się w dniu 28 marca 2011 r.w siedzibie ALK przy ul. Jagiellońskiej 59. W ten sposób zwieńczona została seria wydarzeń jubileuszowych, które odbywały się przez cały marzec 2011 roku. Wszystkim Gościom serdecznie dziękujemy za udział!

W dniu 28 marca 2011 r. w siedzibie ALK przy ul. Jagiellońskiej 59 w Warszawie odbyły się uroczystości jubileuszowe z okazji 10-lecia Kolegium Prawa ALK oraz ogólnopolska konferencja naukowa na temat "Prywatyzacja władzy publicznej i publicyzacja sfery prywatnej. Kierunki i skala przenikania".

 

W ten sposób zwieńczona została seria wydarzeń jubileuszowych, które odbywały się przez cały marzec 2011 roku.

 

W trakcie uroczystości jako pierwszy zabrał głos Rektor ALK prof. dr hab. Andrzej K. Koźmiński, który powitał licznie zebranych Gości.

 

W swoim wystąpieniu Prorektor ds. studiów prawniczych prof. dr hab. Jolanta Jabłońska-Bonca przybliżyła historię Kolegium Prawa, zwracając uwagę na liczne sukcesy osiągnięte w ciągu dzięsięciu lat jego istnienia.

 

Głos zabrali także: pierwszy dziekan Kolegium Prawa prof. dr hab. Cezary Kosikowski, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego sędzia Stanisław Dąbrowski, Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej mec. Andrzej Zwara, Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego prof. UG dr hab. Tomasz Bąkowski, reprezentujący Wojewodę Mazowieckiego Dyrektor Wydziału Prawnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Andrzej Tokarski, a także przedstawiciel studentów prawa - Prezes Studenckiej Poradni Prawnej Paweł Dziekański.

 

Następnie sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Stanisław Chmielewski odczytał list gratulacyjny od Ministra Sprawiedliwości i wręczył pamiątkowe medale związanym z Kolegium od początku jego istnienia Profesorom - prof. drowi hab. Markowi Kuryłowiczowi, prof. drowi hab. Jackowi Matuszewskiemu, prof. drowi hab. Cezaremu Kosikowskiemu i prof. ALK drowi hab. Waldemarowi Hoffowi.

 

W trakcie uroczystości wręczono symboliczne upominki zasłużonym pracownikom Kolegium Prawa oraz studentom wyróżniającym się w działalności naukowej i organizacyjnej na rzecz Kolegium Prawa.

 

Uroczystość uświetnił koncert Warszawskiego Kwintetu Akordeonowego z udziałem studenta I roku prawa ALK.

 

Spotkanie zakończył swoim wystąpieniem nt. „W poszukiwaniu równowagi między tym, co prywatne, a tym co publiczne w funkcjonowaniu demokratycznego państwa” wiceprezes Naczelnego Sądu Administracyjnego prof. dr hab. Marek Zirk-Sadowski. Był to jednocześnie referat otwierający ogólnopolską konferencję naukową pt. "Prywatyzacja władzy publicznej i publicyzacja sfery prywatnej. Kierunki i skala przenikania", która odbyła się po uroczystym lunchu.

 

W trakcie drugiej części konferencji wykład wstępny pt. "Państwo i jego interesariusze" wygłosił prof. dr hab. Grzegorz Kołodko.

 

Problematykę zarysowaną w tytule konferencji podjęli także w swoich wystąpieniach:

- prof. dr hab. Wojciech Witkowski (UMCS) - „Państwo dobrem nadrzędnym w nowożytnej Europie - od dworu monarszego do administracji publicznej";

- prof. dr hab. Jacek Matuszewski (ALK i UŁ) - „Wolność obywatela, a prywatyzacja zadań publicznych państwa - polskie państwo feudalne”;

- prof. dr hab. Zbigniew Rau (ALK i UŁ) - „Liberalne equilibrium i publiczna realizacja prywatnych celów”;

- prof. dr hab. Jan Wawrzyniak (ALK) - „Władza polityczna a władza ekonomiczna – elementy publiczne a elementy prywatne”;

- prof. ALK dr hab. Joanna Sieńczyło-Chlabicz (ALK i UwB) - „Sytuacja prawna twórcy utworu naukowego w świetle praktyki wydawniczej”;

- prof. ALK dr hab. Waldemar Hoff (ALK) - „Prywatyzacja funkcji bezpieczeństwa publicznego”.

 

Znakomitym Referentom oraz wszystkim dostojnym Gościom serdecznie dziękujemy za udział!