» Dla Absolwentów » Windykacja należności jako element budowania biznesu 9.12.2015
09.12.2015
News

Windykacja należności jako element budowania biznesu 9.12.2015

Windykacja należności jest obecnie słabym ogniwem w organizacji polskich przedsiębiorstw. Efektem takiego stanu rzeczy są trudności w zapewnieniu płynności finansowej polskich firm i wynikające z tego problemy w regulowaniu własnych zobowiązań. Zatory płatnicze, które tworzą się w wyniku tych zjawisk są często podawaną przyczyną braku zapłaty ze strony kontrahentów.

Prezentacja ma na celu przygotowanie uczestników do postrzegania windykacji jako procesu, który wymaga odpowiedniego zorganizowania w firmie, zabezpieczenia interesów firmy przy zawieraniu kontraktów oraz skutecznej windykacji należności.

 

Na spotkaniu dowiesz się:

  • jak w praktyce funkcjonują zabezpieczenia transakcji handlowych,
  • jak skutecznie zabezpieczać transakcje,
  • jak w praktyce radzić sobie z kwestią przedawnienia roszczeń.

 

 

Prelegent:

Jacek Sularz


Ekonomista, posiada ponad 32-letnie doświadczenie zawodowe, z czego 15 lat przypada na pracę w windykacji należności. Doświadczenie zdobywał pracując w dużych koncernach międzynarodowych, banku, przemyśle oraz biurach turystycznych. Interim Manager z zakresu windykacji należności i zarządzania należnościami. Prowadził projekty polegające na wdrożeniu systemu odzyskiwania należności i zarządzania należnościami. Zarządzał wierzytelnościami obejmującymi jednocześnie kilka tysięcy faktur (pozycji otwartych) wystawionych dla kilkuset odbiorców.

 

Spotkanie odbędzie się 9.12.2015 r. w siedzibie Akademii Leona Koźmińskiego, w budynku D, w sali D-200.

Od 18:00 do 18:30 odbywa się networking pomiędzy przybyłymi gośćmi. Zachęcamy do nawiązania nowych znajomości.

Część merytoryczna spotkania rozpocznie się o 18:30 i potrwa do 20:00.

Po spotkaniu będzie możliwość zadania pytań prelegentowi i rozmowy z nim.