» Strona główna » Z prawdziwym żalem informujemy, że zmarł Pan Profesor Bazyli Samojlik, nasz wykładowca, były Kierownik Katedry Finansów i członek Senatu ALK, wybitny uczony. Rodzinie i Najbliższym Profesora składamy wyrazy głębokiego współczucia.
09.04.2019
News

Z prawdziwym żalem informujemy, że zmarł Pan Profesor Bazyli Samojlik, nasz wykładowca, były Kierownik Katedry Finansów i członek Senatu ALK, wybitny uczony. Rodzinie i Najbliższym Profesora składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Żegnamy wspaniałego człowieka, nauczyciela kilku pokoleń ekonomistów, byłego ministra finansów i dyplomatę, wiernego kibica polskich sportowców i krytycznego obserwatora życia publicznego, które zawsze potrafił skomentować celnie, z kulturą i niezwykłym poczuciem humoru. Będzie nam Go brakowało.

Pożegnanie Profesora odbędzie się 11 kwietnia 2019 roku o godzinie 13.00 w Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży przy ul. Gwintowej 3 w Warszawie.

 

Prof. ALK dr hab. Bazyli Samojlik ukończył Szkołę Główną Planowania i Statystyki (dziś SGH). Stopień doktora nauk ekonomicznych uzyskał w swojej macierzystej uczelni w 1970 roku, a doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w 1981 roku. Również w SGPiS rozpoczął karierę naukowo-dydaktyczną.

Prof. Bazyli Samojlik w latach 1980-1985 był doradcą w Urzędzie Rady Ministrów, a w latach 1985-1988 objął tekę Ministra w Ministerstwie Finansów. W latach 1989-1991 był radcą ekonomicznym Ambasady RP w Waszyngtonie, a od 1991 do 1998 roku był wiceprezesem zarządu kolejno w Prywatnym Banku Komercyjnym S.A., Hortex sp. z o.o. PLL LOT S.A.

W 1998 roku prof. Bazyli Samojlik powrócił do pracy w charakterze nauczyciela akademickiego i objął stanowisko kierownika Katedry Finansów i Bankowości w Wyższej Szkole Zarządzania i Marketingu oraz profesora w Wyższej Szkole Handlu i Prawa.

1 lipca 1999 roku rozpoczął pracę w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania, obecnie Akademia Leona Koźmińskiego. W 2002 roku Rektor powołał prof. Bazylego Samojlika na stanowisko Dyrektora Kolegium Finansów i Bankowości, które sprawował do 2005 roku. W latach 2011-2017 piastował stanowisko Kierownika Katedry Finansów. Prof. Bazyli Samojlik pełnił również funkcję Przewodniczącego Komitetu Finansowego ALK.

Do specjalności prof. Bazylego Samojlika zaliczały się: bankowość, finanse, międzynarodowy system walutowy, polityka pieniężna, zarządzanie finansowe. Jest autorem i współautorem wielu publikacji z tego zakresu. W ostatnich latach uczestniczył w badaniach dotyczących sektora finansów publicznych w Polsce po wejściu do UE oraz doświadczeń i perspektyw ewolucji sektora publicznego w UE.

Był cenionym dydaktykiem. Prowadził zajęcia z wielu przedmiotów z zakresu problematyki finansowej zarówno dla studentów polskich, jak i obcojęzycznych na studiach realizowanych w języku polskim i angielskim. Pomimo trudnej tematyki finansowej  zajęcia przez Niego prowadzone zyskiwały zawsze wysokie oceny studentów. Był promotorem wielu rozpraw doktorskich.