» Studia podyplomowe » Zachęcamy do lektury III raportu badawczego „Polski biznes w sytuacji pandemii” Katedry Strategii pod kierunkiem prof. Krzysztofa Obłója. Jest to kolejna część badania sprawdzającego regularnie, jak polscy menedżerowie radzą sobie w obliczu koronawirusa.
29.06.2020
News

Zachęcamy do lektury III raportu badawczego „Polski biznes w sytuacji pandemii” Katedry Strategii pod kierunkiem prof. Krzysztofa Obłója. Jest to kolejna część badania sprawdzającego regularnie, jak polscy menedżerowie radzą sobie w obliczu koronawirusa.

Na początku kwietnia zaczęliśmy program badań nad adaptacją polskich firm do kryzysu pandemii. Pierwszy raport prezentował ocenę sytuacji firm w marcu, a drugi w okresie kwietnia. Tym razem prezentujemy wyniki z III tury badań, obejmującej doświadczenia firm z okresu maja i początku czerwca.

O udzielenie odpowiedzi ponownie zwróciliśmy się do absolwentów programów Executive MBA, którzy wzięli udział w pierwszej i drugiej turze badań. Otrzymaliśmy 68 odpowiedzi (w pierwszej turze ponad 100, a w drugiej ponad 80). Próba nie jest reprezentatywna, ale pokazuje tendencje w przekroju wszystkich typów firm ze względu na wielkość, rodzaj działalności, zakres umiędzynarodowienia i handel w Internecie.

W pierwszej turze prosiliśmy o odpowiedzi dotyczące tego, jakie były pierwsze zakłócenia, jakie były pierwsze działania, które firmy podjęły, jakie zakłócenie było najważniejsze dla biznesu w pierwszych tygodniach i dlaczego, które zakłócenia stały się z czasem mniej dotkliwe, oraz jak menedżerowie oceniają skuteczność swoich reakcji kryzysowych i jak sobie z sytuacją pandemii ogólnie radzą.

W drugiej turze interesowało nas, co się zmieniło w okresie czterech następnych tygodni pod kątem kluczowych wydarzeń, trendów i działań oraz trzy nowe wątki. Zapytaliśmy o relacje z kluczowymi interesariuszami i ich znaczenie w czasie kryzysu – czy i jak się zmieniły, o nastroje, emocje ludzi (menedżerów i pracowników) w tym czasie, oraz o własne, prywatne odczucia menedżerów.

W trzeciej turze badań dodaliśmy pytania o przyszłość pracy zdalnej w firmach respondentów, ocenę wsparcia firm przez administrację państwową i system Tarcz, oraz najbardziej pożądaną cechę lidera i pracownika czasu pandemii. W ten sposób powstała trzecia już część „biznesowego pamiętnika” z pandemii, bogato ilustrowana wypowiedziami menedżerów.

Zapraszamy do lektury III raportu badawczego, który przygotował prof. Obłój z zespołem.

Cały raport przeczytasz tutaj.

Raporty z pierwszej i drugiej tury badań zostały także opublikowane w Rzeczpospolitej:

I tura

Przeczytaj o cz. 1 raportu

II tura
Przeczytaj o cz. 2 raportu