» Strona główna » „Zarządzanie działalnością badawczo-rozwojową”
02.12.2009
News

„Zarządzanie działalnością badawczo-rozwojową”

Konferencja pod tym tytułem odbyła się na naszej uczelni 25 listopada 2009, a jej organizatorami byli: Akademia Leona Koźmińskiego - Centrum Studiów Zarządzania oraz Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego w Warszawie. Podczas konferencji zaprezentowano referaty dotyczące zarządzania sferą badawczo-rozwojową w Polsce i Europie. Przedstawione również zostały wyniki badań

Konferencja pod tym tytułem odbyła się na naszej uczelni 25 listopada 2009, a jej organizatorami byli: Akademia Leona Koźmińskiego - Centrum Studiów Zarządzania oraz Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego w Warszawie.

 

Podczas konferencji zaprezentowano referaty dotyczące zarządzania sferą badawczo-rozwojową w Polsce i Europie.  Przedstawiono wyniki badań prowadzonych w ramach projektu „Jednostka Badawczo-Rozwojowa, jako organizacja generująca wiedzę i modele funkcjonowania” realizowanego pod kierownictwem Prof. Roberta Rządcy.

Na konferencji obecnych było na 120 jednostek badawczo-rozwojowych – 102 dyrektorów. Wystąpienia mieli również Wojciech Lubiewa-Wieleżyński – Prezes Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, mgr inż. Józef Menes – Dyrektor Instytutu Chemii Przemysłowej, dr Marek Daszkiewicz – Sekretarz Rady Głównej JBR).

 

Przedstawione referaty:

1. Zarządzanie działalnością badawczo-rozwojową – aspekt instytucjonalny
1.1. Polityka UE dotycząca wspierania innowacyjności oraz współpraca przemysłu z ośrodkami naukowymi (Wojciech Lubiewa-Wieleżyński – Prezes Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego)
1.2. Europa: modele instytucjonalne na przykładzie Niemiec, Francji i Finlandii (Małgorzata Prystupa, Prof. Robert Rządca)
1.3. Mierniki oceny doskonałości B+R. Ocena działalności badawczo-rozwojowej  na Świecie. (Waldemar Smarż)
1.4. Ocena parametryczna w Polsce (mgr Agnieszka Dłutek, mgr Agnieszka Zasikowska)
1.5. Nowa ustawa o jednostkach badawczo-rozwojowych (Prof. dr hab.inż. Leszek Rafalski – Przewodniczący Rady Głównej JBR, Dyrektor Instytutu Dróg i Mostów)
1.6. Ustawowe mechanizmy wspierania innowacyjności w Polsce (mgr inż. Józef Menes – Dyrektor Instytutu Chemii Przemysłowej)

 

2. Zarządzanie działalnością badawczo-rozwojową – aspekt organizacyjny
2.1  Modele funkcjonowania na przykładzie SATI (Prof. Robert Rządca)
2.2  Samoocena funkcjonowania JBR (dr Izabela Koładkiewicz)
2.3 Zasoby, umiejętności, produkty - wyniki badań (dr Jan Dąbrowski)
2.4 Komercjalizacja  wyników badań Współpraca z biznesem. Studia wdrożeniowe – jak to robią inni? (Nikolay Kirov, Andrzej Kuśmierz ALK)
2.5 Możliwości finansowania z UE: współpracy, badań, szkoleń i studiów  (Dominika Walec - Stowarzyszenie Edukacja Dla Przedsiębiorczości, Nikolay Kirov)
2.6 Działalność innowacyjna JBR (dr Marek Daszkiewicz – Sekretarz Rady Głównej JBR, Dyrektor Instytutu Optyki Stosowanej)


Zdjęcia z konferencji