Studia podyplomowe » Blog » Polski biznes w sytuacji pandemii: raport badawczy II
19.05.2020
News

Polski biznes w sytuacji pandemii: raport badawczy II

 

Na początku kwietnia w Akademii Leona Koźmińskiego zaczęliśmy długodystansowy program badawczy, aby zrozumieć dynamikę adaptacji firm do tego kryzysu.

Tym razem prezentujemy wyniki z drugiej tury badań, obejmującej doświadczenia firm w ostatnich trzech tygodniach kwietnia i początku maja. O udzielenie odpowiedzi ponownie zwróciliśmy się do menedżerów i przedsiębiorców, absolwentów programów Executive MBA prowadzonych przez lata w Akademii, który wzięli udział w pierwszej turze badań. Otrzymaliśmy ponad 80 odpowiedzi (w pierwszej turze ponad 100).

Tym razem, w drugiej turze, w kwestionariuszu zapytaliśmy nie tylko o to, co zmieniło się w okresie ostatnich trzech tygodni pod kątem kluczowych wydarzeń, trendów i działań, ale także dodaliśmy dwa wątki, które wydają nam się bardzo ważne.

Po pierwsze, zapytaliśmy o relacje z kluczowymi interesariuszami i ich znaczenie w czasie kryzysu – czy i jak się zmieniły?


Po drugie, zapytaliśmy o nastroje, emocje ludzi (menedżerów i pracowników) w tym czasie oraz o odczucia własne menedżerów.


Zapraszamy do lektur Kliknij TU

Autorzy:Prof. Krzysztof Obłój, dr hab. Mariola Ciszewska-Mlinarič (Akademia Leona Koźmińskiego), dr Aleksandra Wąsowska (UW), mgr Tadeusz Milancej, dr Piotr Wójcik (Akademia Leona Koźmińskiego).