Studia podyplomowe » Blog » „A może zróbmy naszym pracownikom jakieś szkolenie z zarządzania projektami?”
04.09.2019
News

„A może zróbmy naszym pracownikom jakieś szkolenie z zarządzania projektami?”

„A może zróbmy naszym pracownikom jakieś szkolenie z zarządzania projektami?” – słyszałeś pewnie wiele razy. Jednak „jakieś szkolenie”, szczególnie gdy w firmie nie zostały zdiagnozowane potrzeby w obszarze zarządzania projektami, nie daje gwarancji poprawy jakości i efektywności realizowanych projektów. A przecież na tym, de facto, powinno zależeć osobom zarządzającym i dysponującym budżetem szkoleniowym - na trwałych, pozytywnych zmianach w organizacji. Jak zatem wybrać odpowiedni program rozwojowy z obszaru Project Management? I jakie korzyści powinien przynieść on organizacji?

Kompleksowość
Tylko kompleksowe podejście do potrzeb szkoleniowych i edukacyjnych w firmie w obszarze zarządzania projektami, przełoży się na efektywność realizowanych projektów. Proces ten może wyglądać następująco:

 1. Analiza potrzeb w obszarze zarządzania projektami w firmie - wnikliwa, rzetelna, przeprowadzona na bazie rozmów z osobami z kluczowych działów w organizacji. Celem analizy jest poznanie sytuacji projektowej w organizacji, rodzaju i ilości realizowanych projektów, głównych problemów z jakimi spotykają się kierownicy projektów, etc.
 2. Raport z analizy potrzeb, w którym opisane są wnioski z wywiadów oraz proponowane są konkretne działania: doradcze, pilotażowe, edukacyjne i szkoleniowe, obejmujące swoim zasięgiem wszystkie niezbędne działy i osoby w organizacji.
 3. Przygotowanie programu rozwojowego, realizującego wcześniej zdiagnozowane potrzeby edukacyjne organizacji, na który składają się indywidualnie przygotowane programy studiów podyplomowych, szkoleń i warsztatów.
 4. Realizacja wszystkich zaplanowanych działań edukacyjnych.
 5. Przeprowadzenie ankiet satysfakcji wśród uczestników zrealizowanego programu rozwojowego.

Korzyści
Jakie korzyście odniesie firma dzięki realizacji programu rozwojowego?

 • współtworzenie i wpływ na kształt i treść programu rozwojowego
 • praca z doświadczownymi trenerami i wykładowcami z uwzględnieniem specyfiki działalności i prowadzonych projektów
 • zwiększenie świadomości pracowników w kluczowych dla firmy obszarach zmian
 • podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji uczestników programów rozwojowych, studiów podyplomowych, warsztatów i szkoleń.
 • wywołanie trwałych, pozytywnych zmian w organizacji
 • wydanie uczestnikom certyfikatów i dyplomów uwiarygodnionych przez najważniejsze akredytacje międzynarodowe w zakresie jakości kształcenia menedżerów

Obszary
Jakie obszary z zarządzania projektami mogą obejmować programy rozwojowe?

 • budowanie kultury projektowej w organizacjach i przygotowanie pracowników do pełnienia roli kierowników projektów i członków zespołów projektowych
 • doskonalenie kultury projektowej w organizacjach realizujących projekty, przygotowanie do zarządzania portfelem projektów i programami w powiązaniu ze strategią organizacji
 • doskonalenie kompetencji Project Managerów w zakresie zarządzania zespołem projektowym
 • zarządzanie zmianą w organizacji z uwzględnieniem roli CMO (Change Management Office)
 • transformacja organizacji – Management 3.0 i zwinne techniki zarządzania projektami i organizacją
 • doskonałość w zarządzaniu projektami – wewnętrzna ocena projektów zgodnie z modelem IPMA Project Excellence.

Akademia Leona Koźmińskiego jest gotowa do podjęcia współpracy z firmami przy realizacji programów rozwojowych. Nasi wykładowcy i trenerzy poza pracą dydaktyczno-naukową posiadają duże doświadczenie praktyczne z wielu branż dzięki pracy w korporacjach globalnych oraz firmach konsultingowych. Zajęcia prowadzone są w formie intensywnych warsztatów opartych na nowoczesnej metodologii pracy z grupą, wykorzystującej skuteczne techniki kształtujące postawy, rozwijające kompetencje i doskonalące umiejętności.

Doświadczenie trenerów gwarantuje uczestnikom:

 • Wysoką dynamikę szkolenia
 • Interaktywny sposób przekazu wiedzy teoretycznej i praktycznej
 • Żywą reakcję na zgłaszane problemy czy sugestie
 • Charakter warsztatowy i twórczy