Studia podyplomowe » Blog » Czy można odnieść sukces w gastronomii w czasach kryzysu?
11.08.2020
News

Czy można odnieść sukces w gastronomii w czasach kryzysu?

Pandemia COVID-19 wpłynęła na funkcjonowanie wielu branż, a gastronomia jest jedną z tych, które szczególnie dotknął kryzys.

Mimo, że czasach przed pojawieniem się koronawirusa, szeroko rozumiany rynek gastronomii i hotelarstwa rozwijał się w Polsce niezwykle dynamicznie, a wzrosty sięgały 10% rocznie, to przeszło 80% przedsięwzięć nie dożywało 3 lat.

Ile przedsiębiorstw przetrwa zatem kolejny rok funkcjonowania w trakcie trwania kryzysu? Na ocenę skutków jest zdecydowanie za wcześnie. Przed pandemią głównym powodem upadku restauracji były błędy na etapie planowania oraz realizacji inwestycji, a także na poziomie operacyjnym. Fundamenty pozostają takie same. To co zmieniło się to to, że rynek jeszcze bardziej nie wybacza tych błędów. Kryzys pandemiczny ujawnił szereg nowych zjawisk, które wcześniej wydawały się nieco drugoplanowe, takich jak: kwestie prawne związane z umowami najmu i umowami o pracę. Obecnie waga tych czynników nabrała nowego znaczenia. Stare, czyli sprzed epidemii, umowy najmu mogą być drastyczne w skutkach dla najemcy, dlatego trzeba je umieć renegocjować. Podobnie jest z umowami o pracę i formułą zatrudnienia personelu.

Kolejnymi czynnikami, które nagle nabrały „ciężaru gatunkowego”, są sprawy związane z kontrolą sanitarno-epidemiologiczną, w tym HACCP oraz finansowanie biznesu.
W obecnej sytuacji ochrona sanitarno-epidemiologiczna urosła do rangi priorytetu z punktu widzenia bezpieczeństwa działalności branży HORECA, zaś pozyskanie finansowania stało się prawdziwym wyzwaniem z uwagi na postawę sektora finansowego.

Czy można zatem odnieść sukces w gastronomii w czasach kryzysu?

Zdecydowanie tak. Trudne czasy to nie tylko zagrożenia, ale również okazje, dzięki którym, można odnieść jeszcze większy sukces.

Wygrają Ci, którzy będą potrafili dostosować się, zwracać uwagę na fundamentalne kwestie oraz podejmować odważne decyzje poparte chłodną kalkulacją. Kryzys to szansa na przejmowanie źle zarządzanych lokali, wynajem najlepszych lokalizacji za znacznie niższe stawki.

Trudne czasy wymagają umiejętności myślenia poza schematami oraz szybkiego uczenia się i wdrażania nowych pomysłów sprzedażowo-marketingowych. Jest to również czas na kreatywne myślenie i nowe, dostosowane do sytuacji, koncepty.

Co może pomóc w osiągnięciu sukcesu?

Doświadczenie i wiedza mentorów to z pewnością jeden z ważnych elementów pozwalających uniknąć kosztownych błędów. Z tego też powodu powstały studia podyplomowe HORECA Menedżer prowadzone w Akademii Leona Koźmińskiego

Pierwsza edycja cieszyła się dużym zainteresowaniem. Program studiów został przygotowany przez praktyków, którzy sami odnieśli sukces i zdobyli wszechstronne doświadczenie. Wśród wykładowców znaleźli się wybitni menedżerowie z branży gastronomicznej,  właściciele restauracji, hotelarze, menedżerowie sieci kawiarni, czyli ludzie, którzy osiągnęli wymierny sukces w branży HORECA.

Program, który będzie realizowany podczas drugiej edycji studiów podyplomowych HORECA Menedżer jest skrojony na miarę zmieniających się gwałtownie warunków rynkowych. Odniesiemy się do wszystkich istotnych problemów z jakimi boryka się obecnie branża, dając konkretne narzędzia i rozwiązania problemów w nowych okolicznościach.

Kompleksowe przygotowanie menedżerskie jest niezbędne by sprostać nowym wyzwaniom dyktowanym przez po-epidemiczny rynek.

Program studiów został dostosowany do formuły online. Dzięki narzędziom stosowanym w nauczaniu zdalnym zajęcia będą miały formę interaktywną, co oznacza możliwość prowadzenia rozmowy prowadzących i uczestników. Zaprosiliśmy również wykładowców (praktyków/specjalistów z branży) z różnych części Polski i z zagranicy.

Więcej informacji o studiach podyplomowych HORECA Menedżer.