Studia podyplomowe » Blog » Jak zadbać o sukces wykorzystując marketing?
14.02.2019
News

Jak zadbać o sukces wykorzystując marketing?

 

 

Mimo dość rozpowszechnionej wiedzy na temat marketingu ciągle pojawiają się pewne wątpliwości co do jego rozumienia i praktycznego zastosowania. W dzisiejszych czasach nikogo już nie trzeba przekonywać o korzyściach płynących z wykorzystania  marketingu, problem w tym, że ciągle pokutuje dość potoczne i pobieżne wyobrażenie na temat  działań marketingowych, co utrudnia ich skuteczne wdrażanie w przedsiębiorstwie.

Autorką tekstu jest Dr Jolanta Tkaczyk, kierownik studiów podyplomowych Zarządzanie marketingowe w Akademii Leona Koźmińskiego.

Czym jest marketing?

Pojęcie marketing bywa używane jako synonim PR (ten polityk ma kiepski marketing) lub reklamy. Jest to podejście mylące i niestety nieprawdziwe. Owszem, działania promocyjne stanowią integralną część działań marketingowych, ale jest to tylko czubek góry lodowej. Co się zatem kryje pod wodą?

Marketing to sposób myślenia i działania. Sposób patrzenia na swoją działalność oczami klienta. To tworzenie z tym klientem trwałych relacji. Guru marketingu Philip Kotler zaproponował następujący zestaw działań składających się na sposób zarządzania organizacją według orientacji rynkowej:

1.     Zrozumienie rynku.

2.     Opracowanie strategii.

3.     Stworzenie programu.

4.     Budowanie relacji.

5.     Zdobywanie wartości od klientów.

Zrozumienie rynku

Rynek w sferze podmiotowej tworzą nabywcy, którzy chcą skorzystać z produktu, zaspokoić swoje potrzeby, konkurenci, którzy oferują podobne produkty, kierowane do tych samych nabywców oraz  dostawcy umożliwiający sprzedaż produktów. Bez konkurencji wykorzystanie szerokiego spektrum działań marketingowych nie ma żadnego sensu. Po prostu - bez rynku nie ma marketingu.

Co to znaczy zrozumieć rynek? To znaczy poznać jego elementy: nabywców, konkurentów, dostawców. Można tego dokonać na wiele różnych sposobów, które kryją się w metodach i technikach badań marketingowych, a także analizy strategicznej.

Opracowanie strategii

Opracowanie strategii odnosi się po pierwsze do określenia tożsamości przedsiębiorstwa czyli do opracowania jego wizji i misji, po drugie zaś do wybrania rynku docelowego i pozycjonowania oferty.

Wybranie rynku docelowego to precyzyjne określenie do kogo kierujemy swoją ofertę. Zbyt szerokie lub zbyt wąskie określenie rynku docelowego może przedsiebiorstwo wpędzić w kłopoty. Oferta „dla wszystkich” nie ma znaczących wyróżników i budzi wątpliwości co do jej jakości (dla wszystkich czyli dla nikogo), oferta „dla wybranych”,  może powodować problemy  ze sprzedażą (zbyt drogie produkty i zbyt mało chętnych nabywców). Pozycjonowanie to poszukiwanie znaczących wyróżników na rynku, odpowiedź na pytanie dlaczego klienci mają skorzystać właśnie z naszej oferty, a nie naszych konkurentów.

Stworzenie programu

Stworzenie programu marketingowego polega na przemyśleniu i dopracowaniu oferty (czym się zajmujemy), ustaleniu ceny (m.in. co będzie podstawą do jej określenia, czy będzie niższa czy wyższa od cen konkurentów), sposobów dystrybucji produktów (np. lokalizacja sklepów, godziny funkcjonowania), a także ich promocji (zakres stosowanych instrumentów np. plakaty, ogłoszenia, strona internetowa, media społecznościowe) oraz zatrudnieniu odpowiedniego personelu. Te działania noszą nazwę marketingu-mix lub 5P (od angielskich słów: product, price, place, promotion, people).

Budowanie relacji i zdobywanie wartości

Budowanie relacji powinno dotyczyć nie tylko klientów, choć powinni być oni w centrum zainteresowania przedsiębiorstwa, ale także innych partnerów, takich jak samorządy lokalne, media, czy też liderzy opinii (np. blogerzy). Budowanie relacji odbywa się przy zastosowaniu wszystkich instrumentów marketingu mix.

Zdobywanie wartości polega na budowaniu lojalności klientów oraz kształtowaniu pozytywnego wizerunku marki, głównie poprzez działania promocyjne.

Dzięki  dobrze zaplanowanym działaniom marketingowym przedsiębiorstwo będzie mogło:

•         rozpoznać  i zrozumieć potrzeby nabywców/klientów,

•        przygotować  dla nich odpowiednią ofertę,

•        skoordynować działania wszystkich jednostek działających w ramach przedsiębiorstwa,

•        dostarczyć satysfakcji nabywcy/klientowi ,

•        osiągnąć zysk.