Studia podyplomowe » Blog » Kompetencje są w cenie
05.02.2014
News

Kompetencje są w cenie

W okresie zaostrzającej się konkurencji i zmiennych warunkach rynkowych organizacje budują przewagę konkurencyjną na bazie potencjału swoich menedżerów i pracowników. To właśnie Ci najlepsi :

·         mają innowacyjne pomysły,

·         nie tracą z oczu ambitnych celów,

·         swoim profesjonalizmem zapewniają jakość,

·         są wstanie zwiększać efektywność realizowanych procesów.

Tymczasem jak pokazują statystyki (m.in. badania PARP oraz firm rekrutacyjnych) większość pracodawców ma trudność z pozyskaniem z rynku pracy pracowników o wymaganych kwalifikacjach formalnych i kompetencjach. Stawia to pracodawców w sytuacji, gdy muszą oni samodzielnie przygotowywać swoją kadrę do realizacji zadań dziś i w przyszłości. Wiele też zależy od samych pracowników, gdyż nawet najlepszy program rozwoju nie zadziała bez motywacji do doskonalenia u samych pracowników.

Najlepsi pracodawcy intensywnie inwestują w rozwój swoich ludzi a następnie stwarzają warunki do wykorzystania ich nowych możliwości w praktyce biznesowej. Coraz większe znaczenie mają nie tyle szkolenia, co zaawansowane i zintegrowane systemy rozwojowe, programy zarządzania talentami, ścieżki karier i awansów, a także programy sukcesji stanowiskowej. Każdy z ich przygotowuje pracowników do sprostania nowym wyzwaniom i oraz zapewnia im możliwości obejmowania nowych ról w organizacji.

Bazą tych rozwiązań jest dobry model kompetencji, określający z jednej strony wymagania, z drugiej zaś strony pozywający na budowanie narzędzi diagnozy potencjału zawodowego i osobistego pracowników. Zderzenie tych dwóch informacji pozwala na wypracowanie realistycznych celów rozwojowych i zaproponowanie pracownikom efektywnych form rozwoju.

Źródło: opracowanie własne.

 

Także zarządzanie przez wartości wymaga zastosowania modelu kompetencji i zgodne jest z filozofią zarzadzania kompetencjami – manifest w formie deklarowanych wartości powinien przełożyć się na standardy postępowania oraz oczekiwania względem zachowań i postaw pracowników, a te przecież są ważną składową kompetencji. Wymagania powinny w następnym kroku zostać włączone do kryteriów oceny.

Źródło: opracowanie własne.

 

Także firmy, które nie mogą pozwolić sobie na kosztowne rozwiązania doskonalenia kadry, mogą czerpać korzyści z uporządkowanego systemu zarządzania kompetencjami. Pozwala on doskonalić i wspierać w rozwoju wybranych pracowników, którzy po zakończeniu własnej edukacji będą dzielić się wiedzą lub też aktywnie rozwijać pozostałych pracowników. Te kluczowe osoby powinny wykazywać się kilkoma ważnymi obszarami kompetencji:

Źródło: opracowanie własne.

 

Na bazie kompetencji tych najlepszych pracowników budować można programy coachingu menedżerskiego i mentoringu eksperckiego, programy trenerów wewnętrznych i e-learning oparty na wewnątrz firmowych kontentach edukacyjnych, systemy zarządzania wiedzą.

Irmina Gocan, Partner Merytoryczny Obszaru HR na Akademii Leona Koźmińskiego

 

Pani Irmina Gocan jest trenerem i konsultantem w zakresie zarządzania i HR. Na Akademii Leona Koźmińskiego pełni funkcję Partnera Merytorycznego Obszaru HR, jest Kierownikiem studiów podyplomowych ,,Zarządzanie Kompetencjami Pracowników” oraz studiów podyplomowych ,,Controlling personalny”. Wcześniej pracowała u największych polskich pracodawców jako ekspert i menedżer HR.

Specjalizuje się w systemowym ujęciu obszarów HR (strategia, modele, procedury, narzędzia), programach zwiększania efektywności zasobów ludzkich (optymalizacja procesów pracy, ocena wyników, controlling personalny), ocenie i rozwoju kompetencji pracowników oraz kreowaniu silnego przywództwa.

Więcej o studiach podyplomowych ,,Zarządzanie Kompetencjami Pracowników” można znaleźć na stronach Akademii Leona Koźmińskiego:

http://www.kozminski.edu.pl/studiapodyplomowe/#HR|pl/oferta-edukacyjna/studia-podyplomowe/kierunki/zarzadzanie-kompetencjami-pracownikow/o-studiach/|pl/oferta-edukacyjna/studia-podyplomowe/kierunki/zarzadzanie-kompetencjami-pracownikow/o-studiach/