Studia podyplomowe » Blog » Kontrakty kosmiczne.
02.09.2019
News

Kontrakty kosmiczne.

Jakie szanse mają nasze spółki sektora kosmicznego próbujące swych sił w szrankach z międzynarodowymi gigantami posyłającymi w kosmos dziesiątki satelit ?

Jedną z podstaw współpracy jest oczywiście zawieranie umów. Aspektów związanych z kontraktami w sektorze kosmicznym jest wiele. Wymagają one także wielopłaszczyznowego podejścia i współpracy pomiędzy co najmniej między menadżerem, prawnikiem, kierownikiem projektu. I zrozumienia nawzajem kontekstu ekonomicznego, prawnego i zarządczego.

Podstawowe kwestie, to z jakimi umowami mamy do czynienia w projektach kosmicznych? Jak uczestniczyć w przetargach i na jakich zasadach można uzyskać zamówienie? Dlaczego kontrakty zawierane przez ESA mogą się różnić w zależności czy działa ona w imieniu własnym, czy też Komisji Europejskiej. Jak ocenić ryzyko wynikające z treści umowy i na co zwracać uwagę przy jej wykonaniu. Czy ryzyko to jest możliwe do zaakceptowania dla startującej spółki, a jeżeli tak, to czy można nim zarządzić i w jaki sposób.

Rozmowa o kontraktach zawieranych w branży kosmicznej wymaga wiedzy o całym jej otoczeniu, rodzajach umów zarówno w sektorze downstream i upstream, znaczeniu treści kontraktu w procesie zarządzania projektem kosmicznym, a także o poszczególnych postanowieniach wzorcowych, jak i negocjowalnych – sposobu ich interpretacji i wykonania, a wreszcie odniesienia w łańcuchu dalszych umów zawieranych z podwykonawcami. A także, czy ryzyko związane z kontraktem kosmicznym jest ubezpieczalne ? I gdzie je umieścić na mapie ryzyk przedsiębiorstwa z ambicjami do konkurowania lub współpracy z Elonem Muskiem. Z czym wiąże się waiver of claims, postanowienia flow down, definicje milestones i jak może to wpłynąć na losy projektu?

Kontraktowanie w sektorze kosmicznym to umiejętność niezbędna każdemu menedżerowi, kierownikowi projektu, właścicielowi lub inwestorowi w kosmicznym startupie. Będziemy o tym mówić na zajęciach podczas studiów podyplomowych z przedsiębiorczości kosmicznej w ALK.

Autorką tekstu jest dr hab. Katarzyna Malinowska, kierownik merytoryczny studiów podyplomowych Przedsiębiorczość w sektorze kosmicznym.