Studia podyplomowe » MBA » Nowe kontakty, nowe możliwości
28.06.2013
Admin
News

Nowe kontakty, nowe możliwości

O tym, jak ważne są sieci znajomości, świadczy choćby popularność portali społecznościowych takich jak Facebook. Długa lista kontaktów to również niezwykle ważny aspekt funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa. Szerokie, często nieformalne znajomości znacznie ułatwiają rozwijanie własnej działalności i efektywne prowadzenie biznesu. Rolę wzajemnej komunikacji dobrze oddaje popularność networkingu.

O tym, jak ważne są sieci znajomości, świadczy choćby popularność portali społecznościowych  takich jak Facebook. Długa lista kontaktów to również niezwykle ważny aspekt funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa. Szerokie, często nieformalne znajomości znacznie ułatwiają rozwijanie własnej działalności i efektywne prowadzenie biznesu. Rolę wzajemnej komunikacji dobrze oddaje popularność networkingu.

Budowanie współpracy między ludźmi, którzy się znają, jest dużo łatwiejsze niż w przypadku osób nieznajomych, a wiarygodny, zaufany partner to w biznesie niezwykle cenna wartość.  Dlatego tak ważną rolę odgrywają inicjatywy pozwalające na zacieśnianie współpracy i zawieranie nieformalnych znajomości. Dobrym przykładem miejsca, które integruje różne osoby, które nie miałyby szansy spotkać się na innej płaszczyźnie, są uczelnie wyższe. Nawiązane tam kontakty nierzadko trwają całe życie. Znajomości ze studiów niejednokrotnie są także początkiem wielu udanych przedsięwzięć.

Uczelnia spełnia w komunikacji dwojaką funkcję: z jednej strony stanowi przestrzeń, która integruje studentów i absolwentów, z drugiej zaś sama uczestniczy w wymianie kontaktów poprzez współpracę ze światem biznesu. Rola nowoczesnej szkoły wyższej nie sprowadza się bowiem tylko i wyłącznie do prowadzenia zajęć dydaktycznych, ale również do rozpowszechniania i wprowadzania w życie idei networkingu. Prowadzi to do stworzenia szerokiej sieci kontaktów i kooperacji, służącej zarówno samej uczelni, jak i przedstawicielom biznesu.

Przykładem działań networkingowych jest inicjatywa Akademii Leona Koźmińskiego, która realizuje projekt współpracy studentów i absolwentów swoich studiów MBA z Polski i Białorusi. Taka forma networkingu służy wymianie cennych informacji na temat specyfiki biznesu w obu krajach, tworzeniu wzajemnej sieci kontaktów i rozpoznaniu nowych możliwości rozwoju działalności gospodarczej. Inicjatywa ta stanowi dużą szansę na podjęcie kooperacji z partnerem, który dysponuje odpowiednią wiedzą na temat funkcjonowania zagranicznego rynku.

Wykorzystanie nieformalnych kontaktów może więc okazać się bardzo pomocne w prowadzeniu biznesu. Komu bowiem ufać, jeśli nie osobom, które dobrze znamy i cenimy?