Studia podyplomowe » Blog » Strategie wzrostu firmy Open Day
13.01.2020
News

Strategie wzrostu firmy Open Day  • Jesteś  właścicielem lub menedżerem?
  • Odpowiadasz za wytyczanie kierunku wzrostu i rozwoju firmy?
  • Jesteś zainteresowany znalezieniem odpowiedzi na wiele pytań i dylematów, jakie niesie ze sobą wzrost firmy w różnych kontekstach firm małych i średnich, startupów i dojrzałych, w branżach o różnej intensywności technologicznej).  


Zapraszamy na Strategie wzrostu firmy Open Day w Akademii Leona Koźmińskiego, spotkanie dla kandydatów na studia Strategie wzrostu firmy: przejęcia, alianse i modele innowacji, połączone z zajęciami merytorycznymi takimi, jakie odbywają się na studiach.


Jeśli rozważasz swój rozwój w tym obszarze, przyjdź i zobacz, jak uczymy. Przed podjęciem decyzji o studiach wart
o  dołączyć do spotkania z naszymi wykładowcami  i doradcą edukacyjnym, aby porozmawiać o studiach i rozwiać wszelkie wątpliwości.


Kiedy: sobota, 1 lutego 2020 r., godz. 14.00
Gdzie: Akademia Leona Koźmińskiego
Adres: ul. Jagiellońska 59
sala: A/211


Aby wziąć udział w bezpłatnym spot
kaniu, należy zapisać się wypełniając formularz.


Plan spotkania


14.00 Powitanie gości
14.05-14.50 zajęcia z obszaru strategii organizacji pt. „7 wyzwań wzrostu firmy” poprowadzi dr Mariola Ciszewska-Mlinarič.
14.50-15.50 Sesja informacyjna i rozmowy w kuluarach, czyli zapytaj nasz zespół.


Dr Mariola Ciszewska-Mlinarič
Dziekan Kolegium Zarządzania w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

 

 

 


Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, od 2001 roku pracownik naukowy w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Pełni funkcję Dziekana Kolegium Zarządzania oraz jest Dyrektorem w Centrum Badawczym Innowacyjnych Strategii Wzrostu (www.growth.kozminski.edu.pl). Wykłada w ALK (zarządzanie strategiczne, strategie umiędzynarodowienia, gry menedżerskie, projekty doradcze, podstawy zarządzania, strategiczna karta wyników) na studiach dyplomowych, podyplomowych (w tym MBA) i doktoranckich, jest także profesorem wizytującym w kilku uczelniach europejskich we Francji (ESCCA), Austrii (MCI Innsbruck) i Słowenii (University of Ljubljana). Specjalizuje się w teoriach organizacji, strategii oraz internacjonalizacji przedsiębiorstw. Konsultant w obszarze doradztwa strategicznego obejmującego strategie wzrostu przedsiębiorstw oraz wdrożenia zrównoważonej karty wyników dla przedsiębiorstw z branży chemicznej i energetycznej, m.in. PGNiG, Degussa, Zakłady Azotowe Kędzierzyn, Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów, czy organizacji non-profit takich jak Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie. Współzałożycielka IRRM, słoweńskiego Instytutu Badań i Rozwoju w Zarządzaniu. Od 2004 roku współpracuje z biznesem w ramach projektów realizowanych przez studentów m.in. dla takich przedsiębiorstw jak Grupa Nowy Styl, Wielton, Gala, GERDA, Webankieta, Audioteka, Polski Bank Komórek Macierzystych. Od 2017 roku prowadzi projekty do¬radcze na studiach Koźmiński MBA oraz jest opieku¬nem naukowym doktorantów. W 2017 roku otrzymała medal Komisji Edukacji Narodowej, nadawany przez Ministra Edukacji Narodowej, za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania. Jej zainteresowania badawcze obejmują problematykę strategii i procesu internacjonali¬zacji firm z gospodarek wschodzących, procesów podejmowania de¬cyzji oraz roli dystansu w ekspansji zagranicznej. Kierownik grantu badawczego OPUS finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (2015–2019) oraz główny wykonawca w dwóch międzynarodowych grantach badawczych koordynowanych przez CEIBS (China Europe International Business School (2017–2019). Autorka kilkudziesięciu publikacji z obszaru strategii i zarządzania międzynarodowego, publi¬kująca w uznanych czasopismach zagranicznych, m.in. Journal of Busi¬ness Research, Business History, Journal for East European Management Studies, European Journal of International Management.

 

Koordynator spotkania


Monika Kasprzyk
Doradca edukacyjny
+48(22)5192198
mkasprzyk(at)kozminski.edu.pl