6 KROKÓW WDROŻENIA SYSTEMOWEGO ZARZĄDZANIA TALENTEM ORGANIZACYJNYM

TALENT MANAGEMENT to proces, którego głównym celem jest realizacja założeń strategicznych organizacji poprzez zapewnienie ciągłości biznesu, wzmacnianie jej przewagi konkurencyjnej oraz zagwarantowanie zdolności do rozwoju i...

POLSKI BIZNES W SYTUACJI PANDEMII

Na początku kwietnia w Akademii Leona Koźmińskiego rozpoczęliśmy długodystansowy program badawczy. Jego celem jest systematyczne sprawdzanie, jak sobie radzi polski biznes w sytuacji pandemii. Zamierzamy powtarzać to badanie...

Zespół Katedry Strategii ALK pod kierunkiem prof. Krzysztofa Obłója rozpoczął długoterminowy program badawczy „Biznes w czasie pandemii”. Jego celem jest systematyczne sprawdzanie, jak polscy menedżerowie radzą sobie w obliczu koronawirusa.

Badanie ma na celu analizę ocen zagrożeń dla firm oraz pierwszych reakcji osób pracujących na stanowiskach menedżerskich w obliczu pandemii koronawirusa. Weźmie w nim udział około tysiąca absolwentów programu Executive MBA...

Ostatnie miejsca na studiach podyplomowych. Wybierz odpowiedni program i rozpocznij studia. Jesteśmy Online ready.

Zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wynikającą ze wzrostu ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2, zajęcia na terenie Uczelniach zostały czasowo zawieszone. Z tego powodu nasza Uczelnia zaczęła prowadzić zajęcia...

9000 students of Kozminski University continue their education online. The university authorities have transferred over 90 percent of all courses to a virtual environment. We also organize a series of events to support thei entire KU community!

9000 students of Kozminski University continue their education online. The university authorities have transferred over 90 percent of the bachelor's and master's degree courses conducted in Polish, 98 percent of those conducted...

9000 studentów ALK kontynuuje edukację w trybie online. Obecnie w sieci odbywa się od 90 do 100% zajęć, w zależności od rodzaju studiów. Wspieramy online całe swoje otoczenie – uczniów, nauczycieli i wszystkich zainteresowanych wzbogacaniem swojej wiedzy.

9000 studentów Akademii Leona Koźmińskiego kontynuuje edukację w trybie online. Władze uczelni przeniosły do sieci ponad 90 proc. zajęć na studiach licencjackich i magisterskich realizowanych w języku polskim, 98 proc....

#Zostańwdomu i pytaj online eksperta o swój biznes! Bezpłatny portal pytajeksperta.pl już dostępny dla społeczności Akademii Leona Koźmińskiego.

Ostatnie, trudne dla wszystkich dni pokazały, jak istotna jest rzetelna i sprawdzona informacja, a także jak fundamentalny ma wpływ na funkcjonowanie ludzi, społeczności oraz biznesu - przedsiębiorstw i instytucji. Wydaje się, że...

Wyświetla nowości od 36 do 42 ze wszystkich 715