Webinar on the Master in Big Data Science Program

Are you interested in extracting and analyzing financial data? Do you want to be familiar with the concept of big data? Kozminski University has just launched an extraordinary program in big data science for you.  The...

Online information session for candidates of Bachelor studies.

The virtual meeting will be held with the participation of the leaders of all Bachelor programs – conducted in both Polish and English. You will be given an opportunity to learn everything about the program you are interested...

Spotkanie informacyjne online dla kandydatów na studia I stopnia oraz jednolite magisterskie.

Wirtualne spotkanie odbędzie się z udziałem kierowników studiów wszystkich programów licencjackich – prowadzonych zarówno w języku polskim, jak i angielskim, a także studiów jednolitych magisterskich na kierunku prawo oraz...

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Karoliny Małagockiej

Zgodnie z § 7 ust. 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, postępowaniu habilitacyjnym oraz w...

Sesja informacyjna ONLINE nt. studiów Executive MBA prowadzonych w języku angielskim.

Szukasz nowych możliwości rozwoju? Chcesz otworzyć się na nowe perspektywy zawodowe? Planujesz rozpocząć studia MBA? Zapraszamy na sesję informacyjną ONLINE dotyczącą studiów Executive MBA in English, która zainspiruję Cię do...

Members of KU's Marketing and Digital Transformation Council actively support the didactic and scientific activities in the field of marketing and management in a virtual environment via expert presentations and online meetings with students

KU's Marketing and Digital Transformation Council operates within a specially created team in the virtual space of MS Teams "Practitioners on Marketing", as well as by providing tools to support research and teaching...

Członkowie Rady Marketingu i Transformacji Cyfrowej ALK czynnie wspierają działania dydaktyczne i naukowe zakresów marketingowych oraz zarządzania w wirtualnym środowisku w czasie pandemii poprzez eksperckie wystąpienia i spotkania online ze studentami.

Rada Marketingu i Transformacji Cyfrowej ALK działa w ramach specjalnie stworzonego zespołu w przestrzeni wirtualnej MS Teams „Praktycy o marketingu”, a także poprzez dostarczanie narzędzi wspierających badania oraz proces...

Wyświetla nowości od 8 do 14 ze wszystkich 3493