International conference „European Rover Challenge”

Kozminski University is a partner of the international conference ERC at Technical University in Kielce. European Rover Challenge is one of the biggest international space and robotics event in the world. ERC gathers not only...

Międzynarodowa konferencja i największe w Europie zawody robotyczno-kosmiczne „European Rover Challenge”

W dniach 13-14.09.2019 na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach odbędzie się międzynarodowa konferencja „European Rover Challenge”, która współorganizowana jest przez Akademię Leona Koźmińskiego. European Rover Challenge to...

HR-owy poranek – zajęcia dla kandydatów na studia podyplomowe z obszaru HR

W trakcie spotkania postaramy się odpowiedzieć na pytanie, jak odnaleźć się w HR-owej rzeczywistości i jaką drogę rozwoju wybrać dla siebie. Wykład na temat „HR jako partner transformacji  w erze wartości, talentu i...

MBA OPEN DAY – spotkanie dla kandydatów na studia MBA, połączone z zajęciami merytorycznymi – takimi, jakie odbywają się na studiach.

Zapraszamy na MBA OPEN DAY w Akademii Leona Koźmińskiego, spotkanie dla kandydatów na studia MBA, połączone z zajęciami merytorycznymi takimi, jakie odbywają się na studiach.Studia MBA to wspaniała intelektualna przygoda, ale...

Kozminski University is organizing the jubilee 50th edition of the international conference ISAGA (International Simulation and Gaming Association). The theme will be games and simulations from various fields over the last five decades.

The ISAGA conference is the annual gathering of gaming and simulation enthusiasts from around the world. As every year, the event aims are to meet people from the world of games, including gaming, facilitation (conflict...

Akademia Leona Koźmińskiego organizuje jubileuszową 50-tą edycję międzynarodowej konferencji ISAGA (International Simulation and Gaming Association). Tematem przewodnim będą gry oraz symulacje z różnych dziedzin na przestrzeni ostatnich pięciu dekad.

Konferencja ISAGA jest dorocznym zlotem społeczności pasjonatów gier i symulacji z całego świata. Jak co roku, wydarzenie ma celu wspólne spotkanie ludzi ze świata gier, m.in. z branży gamingowej, facylitacji (rozwiązywania...

Wyświetla nowości od 15 do 21 ze wszystkich 3070