Spotkanie Ministra Sprawiedliwości z Dziekanami Wydziałów Prawa

Tematem spotkania były zasady dostępu do zawodów prawniczych. W programie przewidziano m.in. prezentację projektu ustawy o państwowych egzaminach prawniczych oraz analizę wyników tegorocznych egzaminów i dyskusję.

"Granice ochrony danych osobowych w stosunkach pracy"

Pod tym tytułem 2 grudnia 2008 roku odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa, której organizatorami byli Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz Katedra Prawa Prywatnego Kolegium Prawa Akademii Leona...

VIII Konferencja CEBI "Biznes – Prawo – Etyka" - o etyce i prawie w cieniu kryzysu

10 grudnia br. w Akademii Leona Koźmińskiego odbyła się doroczna konferencja Centrum Etyki Biznesu, tym razem pod tytułem „Biznes-Prawo-Etyka”. Wzięli w niej udział naukowcy z wielu ośrodków akademickich z całej Polski i...

Umocnienie ochrony praw podstawowych w toku reformy ustrojowej Unii Europejskiej.

Konferencja została zorganizowana przez Katedrę Prawa Międzynarodowego i Prawa UE Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego oraz Niezależny Instytut Prawa Międzynarodowego i Europejskiego (5 grudnia 2008 r. w Centrum Prasowym...

VIII Konferencja CEBI "Biznes – Prawo – Etyka" - o etyce i prawie w cieniu kryzysu

10 grudnia br. w Akademii Leona Koźmińskiego odbyła się doroczna konferencja Centrum Etyki Biznesu, tym razem pod tytułem „Biznes-Prawo-Etyka”. Wzięli w niej udział naukowcy z wielu ośrodków akademickich z całej Polski i...

Granice ochrony danych osobowych w stosunkach pracy.

W dniu 2 grudnia 2008 r. w siedzibie naszej uczelni odbyło się otwarte seminarium naukowe, zorganizowane przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego, poświęcone problemom...

Ceremonial presentation of MA diplomas

On Novermber 29 for the 11th time Kozminski University alumni were presented with MA diplomas. 5796 diplomas were presented at our University in recent 15 years

Wyświetla nowości od 2584 do 2590 ze wszystkich 2756