Wyprawa edukacyjna najlepszych studentów Kolegium Prawa

W dniach 6 – 12 kwietnia 2008 r. dziesięcioosobowa grupa najlepszych studentów Kolegium Prawa WSPiZ im. L. Koźminskiego uczestniczyła w wyjeździe szkoleniowym do Luksemburga i Brukseli. Zasadniczym celem wyjazdu było zapoznanie...

Zasady Etyczne Studentów Prawa

W marcu bieżącego roku przedstawiciele Samorządu Studenckiego naszej Uczelni podjęli inicjatywę zmierzającą do objęcia studentów naszego Kolegium Zasadami Etycznymi Studentów Prawa. Kodeks ten stworzony został przez członków...

Wyniki konkursu na projekt „DNIA EUROPEJSKIEGO”

W ramach ogłoszonego konkursu na projekt organizacji "DNIA EUROPEJSKIEGO" na naszej uczelni, nagrody w postaci czterodniowej wycieczki do Brukseli i wizyty w Parlamencie Europejskim zdecydowano przyznać 9 laureatom

Socjologia w KOŹMIŃSKIM na poziomie magisterskim

Z przyjemnością informujemy, że Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku przez Państwową Komisję Akredytacyjną, wydał decyzję nadającą naszej uczelni uprawnienia do prowadzenia studiów drugiego...

Wyruszyli!

6.04.2008 r. o godzinie 22.00, 10 najlepszych studentów prawa wyruszyło na wyprawę edukacyjną do Parlamentu Europejskiego i Trybunału Sprawiedliwości pod opieką Pani mgr Anny Pudło.

Spotkanie absolwentów uczelni Koźmińskiego

Z okazji 15-lecia uczelni Koźmińskiego 13 marca 2008 roku odbył się zjazd absolwentów. Podczas uroczystości ogłoszono wyniki konkursu „Orły Sukcesu” 2007 i otwarto Galerię Chwały Polskiej Ekonomii. Po zdmuchnięciu świeczek na...

Nadanie charakteru prawnego Karcie Praw Podstawowych na mocy Traktatu z Lizbony. Znaczenie dla umocnienia ochrony jednostki w UE

W dniu 14 marca br w gmachu Trybunału Konstytucyjnego odbyła się konferencja pt: „Nadanie charakteru prawnego Karcie Praw Podstawowych na mocy Traktatu z Lizbony. Znaczenie dla umocnienia ochrony jednostki w UE”. Konferencja...

Wyświetla nowości od 2605 do 2611 ze wszystkich 2728