Prof. Witold Bielecki Ph.D. appointed the Rector of Kozminski University.

On April 15 2011 the Board of Trustees of our university passed a resolution appointing Prof. Witold Bielecki Ph.D. as a Rector of Kozminski University for the term of office beginning on September 1, 2011 and ending on August...

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. „Ekonomiczne i prawne uwarunkowania oraz bariery redukcji deficytu i długu publicznego

odbyła się w dniach 11-12 kwietnia 2011 r. w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. Organizatorami konferencji były trzy ośrodki akademickie: Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Marii...

Prof. dr hab. Witold Bielecki powołany na Rektora ALK

15 kwietnia br. Rada Powiernicza naszej uczelni w głosowaniu tajnym podjęła uchwałę o powołaniu prof. dr. hab. Witolda Bieleckiego na Rektora Akademii Leona Koźmińskiego na kadencję rozpoczynającą się 1 września 2011 roku i...

Kozminski University Choir the "ChameLeon" won international gold

at the 9th International Sacred Music Festival "Musica Religiosa" in Czech Republic. The "ChameLeon" was an unquestioned winner of the entire Festival and received the highest notes among all participating choirs. During the...

U.S. Ambassador to Poland visited Kozminski University.

On April 13, 2011 Kozminski University hosted a lecture by H.E. Lee Feinstein, Ambassador of the United States to Poland. A lecture entitled "Transatlantic Relations Today" attracted many guests including students of KU and other...

„Ochrona danych osobowych w prawie pracy i w prawie ubezpieczeń społecznych – stan obecny i perspektywy zmian”

- ogólnopolska konferencja naukowa odbyła się w siedzibie ALK 14 kwietnia 2011 r. Honorowy patronat nad konferencją objął Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

Studenci prawa w Kolegium Prawa ALK prowadzą zajęcia edukacyjne na pikniku kulturalno-naukowym

W dniu 14 kwietnia 2011 r. na terenie LXV Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Józefa Bema w Warszawie odbył się współorganizowany przez to Liceum, Akademię Leona Koźmińskiego i Polsko-Japońską Wyższą Szkołę Technik Komputerowych...

Wyświetla nowości od 2969 do 2975 ze wszystkich 3493