Tylko w Koźmińskim unikalne seminarium "Program spraw precedensowych"

Serdecznie zapraszamy na unikalne seminarium oparte na metodzie case study prowadzone przez prawników z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Na każdych zajęciach omawiana będzie jedna z głośnych spraw sądowych prowadzonych przez...

Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla prof. Witolda Kieżuna

Prof. dr hab. Witold Kieżun, prakseolog i teoretyk zarządzania, wykładowca naszej uczelni, otrzymał nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe 2007, w kategorii badań na rzecz rozwoju...

Szkoła Mistrzów Reklamy za abstynencją podczas ciąży

Działającej przy naszej uczelni Szkole Mistrzów Reklamy powierzono kreację kampanii pt. "Ciąża bez alkoholu" Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Wygraj studia, wygraj swoją przyszłość

3 września 2007 r. wystartowała I edycja konkursu "Specjalizacja: zarządzanie. Wygraj MBA dla kadry medycznej", którego współorganizatorem jest Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, TVN MED,...

Win Free Studies, Win Your Future

The competition ‘Specialization: Management. Win an MBA for Medical Managers’ starts on September 3rd. It is co-organized by the Leon Kozminski Academy of Entrepreneurship and Management, TVN MED, monthly magazine ‘Menedżer...

Uczelnia Koźmińskiego przystąpiła do Global Compact

- programu Organizacji Narodów Zjednoczonych, adresowanego do przedsiębiorców i przedstawicieli świata biznesu na całym świecie. Inicjatywa stanowi wezwanie, by w ramach prowadzonej działalności gospodarczej kierować się...

LKAEM joined the UN Global Compact Initiative

- a project addressed to the business world representatives from all over the world. While conducting their everyday operations, participants should respect human rights as well as keep the environmental, labor and...

Wyświetla nowości od 2976 do 2982 ze wszystkich 3070