Graduacja absolwentów MBA

30 czerwca 2007 miała miejsce kolejna uroczysta graduacja absolwentów MBA naszej Uczelni. Dyplomy MBA odebrało prawie 200 absolwentów kierunków: European MBA, Executive MBA, MBA dla Finansistów, MBA dla Kadry IT, MBA dla Kadry...

MBA Graduation Ceremony

MBA Graduation Ceremony took place at LKAEM on 30th June. Almost 200 alumni from the following MBA programs received their diplomas: European MBA, Executive MBA, MBA for Financiers, MBA for IT Managers, MBA for Medical Managers,...

Second Law Students Graduation Ceremony at LKAEM

The law students graduation ceremony took place at LKAEM on 29th June. Many renowned guests participated, including Walerian Sanetra, President of the Supreme Court of Poland, Stanisław Rymar, President of the Polish Bar...

Drugi rocznik absolwentów prawa uczelni Koźmińskiego otrzymał dyplomy

Uroczystość wręczania dyplomów odbyła się 29 czerwca w siedzibie uczelni. Wzięło w niej udział wielu znakomitych gości, w tym Prezes Sądu Najwyższego Walerian Sanetra, Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Stanisław Rymar oraz Główny...

Graduacja studentów EURO*MBA

W Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego skończył się Residential Week dla ponad 40 słuchaczy Euro*MBA, jednego z najlepszych programów MBA na świecie.

Oksford Europy Środkowej

Uczelnia Koźmińskiego ponownie zajęła pierwsze miejsce wśród niepaństwowych szkół biznesu w ogłoszonym 21 maja 2007 rankingu tygodnika „Wprost”.

Oxford of Central Europe

LKAEM was again ranked first in the private business schools category of the ranking published on 21st May by the weekly magazine “Wprost”. In the ranking of programs, which includes both public and private universities, LKAEM...

Wyświetla nowości od 3025 do 3031 ze wszystkich 3107